Magyar Falu Program

Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása

Kedvezményezett neve: Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása (MFP-UHK/2021)

Projekt címe:  Kétegyháza Nagyközségben Szabadság és Erkel utcákban szilárd burkolat kiépítése

Szerződött támogatási összeg: 27.112.710,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata az "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása" MFP-UHK/2021. alprogram keretében szilárd burkolatot kíván kiépíteni a Szabadság és Erkel utcákban, 397 illetve 324 méter hosszan, mindkét utca esetében 3 méter széles út felület lesz képezve.

Mindkét utcában szikkasztó árkok találhatóak, melyek átépítés nem szükséges, jelenlegi állapotukban is alkalmasak a csapadékvíz elvezetésére.


Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezett neve: Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP-ÖTIF/2021

Projekt címe: Kétegyháza Nagyközség temető fejlesztés, kegyeleti hűtő beszerzés

Szerződött támogatási összeg: 1.891.343,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata az "Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése" MFP-ÖTIF/2021 alprogram keretében a saját tulajdonban lévő, de vállalkozó által üzemeltetett ravatalozó épület kapacitás bővítését tűzte ki célul a jelen beruházással. A jelenleg használatban lévő kegyeleti hűtő mellett szükségessé vált egy korszerűbb, modernebb technikai paraméterekkel bíró hűtő beszerzése és üzembe helyezése. A zökkenőmentes üzembe helyezés érdekében az önkormányzat önerőből valósítja meg az épület belsőtereinek felújítását. A projekt a korszerű infrastruktúra biztosításával hozzájárul a települési szintű társadalmi, kegyeleti szolgáltatás minőségi javításához.


Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

Kedvezményezett neve: Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2021/2

Projekt címe:  Kétegyháza Nagyközségben 2 db szolgálati lakás felújítása a Szent Imre utca 39. szám alatt

Szerződött támogatási összeg: 19.930.805,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése" MFP-ÖTIK/2021/2 alprogram keretében a Szent Imre utca 39. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben található 2 db szolgálati lakás felújítását, korszerűsítését tervezi megvalósítani. A beruházás során mindkét lakásban megvalósulnak a következő fejlesztések, korszerűsítések. Külső – belső nyílászárók cseréje, részleges padlóburkolat csere, fűtéskorszerűsítés, mosdó belső tér burkolása, szaniterek cseréje, villamos hálózat felújítása. A lakásokban a fejlesztendő épület részek elavultak, korszerűtlenek, ezért az üzemeltetésük is gazdaságtalan, így várhatóan az állagmegóvás mellett a gazdaságosabb üzemeltetést is lehetővé teszi a tervezett beruházás sikeres megvalósítása. A szolgálati lakások korszerűsítése javítja a használók, közfeladatot ellátó személyek életkörülményeit. A fejlesztés által a település lakosságát kiszolgáló személyek egészségesebb, komfortosabb életkörülmények között élhetnek. Ez a javulás közvetlen hatással bírhat az érintett szolgáltatások ellátása kapcsán mérhető lakossági elégedettséghez, mely hozzájárulhat a település népesség megtartó képességének javításához.


Faluházak felújítása MFP-FHF/2020

Kedvezményezett neve: Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Faluházak felújítása MFP-FHF/2020

Projekt címe: A Kétegyházi Faluház felújítása

Szerződött támogatási összeg: 27.999.991,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata a „Faluházak felújítása” MFP-FHF/2020 az alprogram keretében, a Kétegyházi Faluház felújításával a közfeladat ellátásban résztvevők mind dolgozói, mind pedig ügyfél oldali körülményeinek javítását tűzte ki célul. A beruházás révén a közigazgatási feladatok ellátását szolgáló infrastruktúra fejlesztése hozzájárul a település társadalmi- és gazdasági fejlődéséhez. A projekt főirányvonala az épület felújításának, korszerűsítésének egy újabb lépcsője, mely tartalmazz részleges akadálymentesítést (földszinti akadálymentes vizesblokk kialakítása), de emellett az épület egyéb helyiségeinek felújítását is magába foglalja. Megvalósul a tetőtéri vizes csoport teljes körű felújítása illetve a szintén több helyiséget érintő padlóburkolat csere (földszinti szélfogó, ügyfélváró-előtér, közlekedő helyiségek és a hozzájuk tartozó, lépcsőfelületek). Fontos elem még a tetőfelület helyreállítása, az étkező helyiség falainak aláfalazása és vízszigetelése a kapcsolódó javítási munkákkal együtt. A projekt egy kisebb értékű eszközbeszerzést is tartalmazz, amely a tárgyaló és az iroda helyiségek részleges irodabútor cseréjét jelenti. A közigazgatási feladatok ellátásának színvonala növeli a lakossági elégedettséget, így elősegítve a népesség megtartását és az életminőség javítását.


Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

Kedvezményezett neve: Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése (MFP-OJKJF/2021)

Projekt címe: Kétegyháza Nagyközség közterületi játszótér fejlesztés, bővítés

Szerződött támogatási összeg: 1.999.919,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata az "Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése" MFP-OJKJF/2021 alprogram keretében az Erkel utca sarkán található közterületi játszótér bővítését tervezi megvalósítani 2 db új eddig nem telepített játszótéri eszközzel. Telepítésre kerül egy 23 méter hosszú drótkötélpálya dobogóval illetve egy kétüléses lengőhinta, amely egyben babahinta is. Mindkét eszköz a 3 és 14 év közötti óvodás- és általános iskoláskorú gyermekek részére ajánlott. A település a játszótér adottságait kihasználva több lépcsős beruházással kívánja azt tovább fejleszteni, bővíteni. Az elképzelések szerint a jelenlegi bővítés, úgy valósulna meg, hogy azt követően további szabadidős tevékenységek végzését biztosító beruházások keretében beszerzendő eszközök telepítéséhez szükséges terület érintetlen maradjon. A projekt várhatóan hozzájárul a település társadalmi fejlődéséhez, a népesség megtartásához, az életminőség javításához.


A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató