Egyesületek, szervezetek

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
"Kétegyházáért" Hagyományőrző, Kulturális és Szabadidős Egyesület
A "Kétegyházáért" Hagyományőrző, Kulturális és Szabadidős Egyesület 2015 évben alakult. Egyesületünk az alapszabályzatban foglaltaknak megfelelően már a megalakulását követően közreműködött a települési Pogácsafesztivál megszervezésében és lebonyolításában. Az egyesület egyik célja a hagyományápolás és hagyományőrzés, amely népszerűsítésére kiváló lehetőség a Pogácsafesztivál. Ennek keretén belül nemcsak a helyi hanem a testvértelepüléseken lévő hagyományőrzőkkel is tartjuk a kapcsolatot. A fesztivál támogatásával a másik alapszabályban rögzített célirányunknak is eleget teszünk, miszerint szabadidős tevékenységet szervezünk szülőfalunk lakosainak. Egyesületünk működését pályázati forrásokból igyekszünk fenntartani.
Elnök: Tóthné Lelóczki Andrea. Címünk: 5741 Kétegyháza, Fő tér 9., Adószámunk: 18655306-1-04

 

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Egyesületünk harminc évvel ezelőtt jött létre, és megalakulása óta több mint 270 főt számlál. Célkitűzésünk az, hogy szívügyünknek érezzük a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségét, életminőségének javítását. Szervezetünk a mozgáskorlátozottak érdekében nem csupán a szervezet tagjai, hanem valamennyi, a településünkön élő mozgáskorlátozott érdekében végzi feladatát. Minden évben két alkalommal orvos-beteg találkozó valósul meg. Kiemelt téma a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos tájékoztatás. Több civil szervezettel, kulturális, baráti és együttműködési kapcsolatot ápolunk, részt veszünk a hagyományos Kolbásztöltő Fesztiválon is, ahol két alkalommal első díjat nyertünk, egy alkalommal pedig különdíjat.
Szervezet vezető: Számfira László. Címünk: 5741 Kétegyháza, Dózsa György u. 51., Adószámunk: 19052500-1-04

 

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete
A Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete 1981-ben alakult 76 fővel és Mekis Pál elnökletével. Az egyesület legfőbb feladata a mozgásában korlátozott és fogyatékkal élő embereknek való segítségnyújtás, érdekképviselet, érdekvédelem. 1991-től Gál Ottó vette át az egyesület szakmai vezetését és irányítását, aki mozgássérült fogyatékkal élő, így hitelesen tudta képviselni az egyesületet. 2012. május 19-től az új elnök Márton Gábor lett. Az egyesület ma 31 településen regionális szinten helyi csoportokat működtet 8.200 fős regisztrált taglétszámmal. Kétegyházi csoportunk is aktívan kivette és kiveszi részét a fogyatékkal élők segítéséből, támogatásából. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy jelenleg is 415 fő tagsággal rendelkezik csoportunk.
Csoportvezető: Kolozsi Mihályné. Címünk: 5700 Gyula, Kulcs u. 7., Adószámunk: 19741176-1-04

 

Kétegyházi Román-Magyar Egyesület
Kétegyházi Román-Magyar Egyesület
Az egyesületünk 2002-ben alakult. Jelenlegi taglétszámunk 35 fő. Profilja kulturális. Fő célja az évszázados román-magyar együttélés fenntartása, öregbítése, kapcsolatteremtés Romániában és hazánkban lévő hasonló egyesületekkel. Célunk a román nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolása. Évente egy-egy kiránduláson veszünk részt Romániában és Magyarországon. A helyi civil szervezetekkel közösen tevékenyen részt veszünk a községi rendezvényeken.
Elnök: Zalai Józsefné. Címünk: 5741 Kétegyháza, Déli sor 82., Adószámunk: 18385601-1-04

 

Családi Egyesület Kétegyháza
Családi Egyesület Kétegyháza
Közhasznú egyesületünk 2006. december 6-án alakult meg, 22 fős taglétszámmal, főként fiatal családos nők részvételével. Céljaink között szerepel a nehéz sorsú családok támogatása, életvezetési tanácsadás, gyermekek, idősek, egyedülállók, családanyák segítése, programok szervezése a szabadidő hasznos eltöltésére, együttműködés a helyi civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, jótékonysági bálak szervezése. Büszkeségünk az első rendezvényünk, amelynek 700 000 Ft-os bevételét a Fő téri játszótér felújítására ajánlottuk fel 2007-ben. Az EMVA Falumegújítás című intézkedés keretében pályázatot nyertünk játszóterek építésre a Damjanich és a Csabai utcákban. A projekt összköltsége 7 109 783 Ft.
Elnök: Kalcsó Rita. Címünk: 5741 Kétegyháza, Kölcsey u. 35., Adószámunk: 18391826-1-04

 

Úttörő Horgász Egyesület
Kétegyházi Úttőrő Horgászegyesület
Az egyesület 1989-ben alakult Foroszán Pál vezetésével. Jelenlegi taglétszáma 54 fő. A tagság jelenleg két tavon hódolhat szenvedélyének: Az 1,2 ha vízfelületű homokbányató, amely egy hideg vízű, mély medrű, kiváló minőségű haltartó. A Kétegyházi Nagyközség tulajdonát képező, 0,5 ha vízfelületű ?Lukács tó?.
Elnök: Kajári Aladár; Címünk: 5741 Kétegyháza, Fő tér 4., Adószámunk: 18370968-1-04

 

Almásy Alapítvány
Almásy Alapítvány
Magánszemély hozta létre a 2003-as évben. Célja a kétegyházi szakiskolában tanulók segítése. Támogatást nyújt a versenyekre való felkészítéshez, a versenyeken való részvételhez.
Címünk: 5741 Kétegyháza, Gyulai u. 6., Adószámunk: 18388037-1-04

 

Békés Megyei Képzőművészeti Szabadiskola Egyesület
Békés Megyei Képzőművészeti Szabadiskola Egyesület
Az egyesület 1994-ben alakult azzal a céllal, hogy a már évek óta működő képzőművészeti alkotótábort egyesületi formában vezesse tovább. Célja az egyesületnek, hogy a pályakezdő fiatal tehetségeknek, a képzőművészet bármely ágát művelőknek bemutatkozási lehetőséget teremtsen, kiállításokat rendezzen és szervezze meg a képzőművészeti alkotótábort, ahol találkozni lehet, és sokat tanulni a művésztanároktól.
Titkár: Hargittainé Megyeri Valéria. Címünk: 5741 Kétegyháza, Batthyány u. 12., Adószámunk: 18374113-1-04

 

Márki Sándor Nemzetiségi Nyugdíjas Klub
Márki Sándor Nemzetiségi Nyugdíjas Klub
Klubunk a helyi Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtárban működik immár 42 éve. Tagjaink száma 50 fő, melynek összetétele többnemzetiségű: magyar, román, német. Fő célkitűzésünk: a szabadidő hasznos eltöltése, a nyugdíjasok művelődése, hagyományok ápolása. Elősegítjük és támogatjuk az idősek egészségmegőrzésével kapcsolatos feladatokat. Énekkarunk 30 éve működik. Jó kapcsolatot ápolunk a társklubokkal, országos szövetségekkel, a helyi önkormányzattal és a nemzetiségi önkormányzatokkal.Nemzetközi kapcsolataink kiterjednek az Aradi Nyugdíjas Ligára, a Kisjenői és a Kisiratosi Nyugdíjas Klubokra.
Elnök: Pápai Ferenc. Címünk: 5741 Kétegyháza, Nagy Sándor u. 17., Adószámunk: 18384088-1-04

 

Turul Hagyományőrző Íjászszakkör
Turul Hagyományőrző Íjászszakkör
A szakkör 2011. március 7-én alakult meg. Alapítója Lovász György Imre. Alapítótagok: Lovász Ernő Patrik, Lovász György Levente, Moldován Angéla, Moldován Balázs, Pauló Lajos, Sipos Gréta, Vida István. Szakkörünk egyre nagyobb érdeklődésnek örvend, a tagok száma folyamatosan bővül. Megalakulásunk óta nemcsak a tudásunkat próbáljuk folyamatosan fejleszteni, hanem a korhű megjelenésre is törekszünk. Folyamatosan járunk versenyekre és hagyományőrző íjászati rendezvényekre egyaránt. Honlapunk folyamatosan frissül a legaktuálisabb információkkal, fotókkal. Honlapunk címe: http://turulijasz.hu/
Vezető: Lovász György

 

Kétegyházi Petőfi Polgárőr Egyesület
Kétegyházi Petőfi Polgárőr Egyesület
2007 májusában alakultunk 17 fővel, mint közhasznú szervezet, jelenleg a taglétszámunk 28-ra bővült. Egyesületünk fő célja a bűnmegelőzés és a lakosság közbiztonság-érzetének növelése. Községünkben több intézményt és rendezvényt biztosítunk, emellett a rendőrséggel és a határőrséggel is van közös szolgálatunk, és kilenc együttműködési megállapodást is a magunkénak tudhatunk. Kedden és pénteken megtalálhatóak vagyunk a Piac téren és esténként láthatóak vagyunk a temetőkben és a település utcáin. A lakosságtól egyre több pozitív visszajelzés érkezik egyesületünkhöz.. Büszkék vagyunk arra, hogy egyesületünkben családias a hangulat és erős az összetartás.
Elnök: Árgyelán Istvánné. Címünk: 5741 Kétegyháza, Nagy Sándor u. 70., Adószámunk: 18394922-1-04

 

Községi Vöröskereszt Szervezet Kétegyháza
Községi Vöröskereszt Szervezet Kétegyháza
A Nemzetközi Vöröskereszt 1863-ban alakult meg, megalapítása Henry Dunant nevéhez kötődik. Ennek hatására 1882-ben jött létre a Magyar Vöröskereszt. Fő feladatainak tekinti: ? a lakosság egészségügyi kultúrájának felmérését célzó ismeretterjesztést, ? a házi betegápolást, elsősegélynyújtást, ? önkéntes véradók szervezését, ? ifjúsági vöröskeresztesek képzését, ? polgári védelem részét képező egészségügyi csoportok szervezését, ? szociális munkát. Egészségügyi előadásokat szervezünk helyes táplálkozás, házi betegápolás, magas vérnyomás, cukorbetegség témakörökben. Fő tevékenységünk a véradás szervezése: évente 4 alkalommal véradó napot szervezünk. Adománygyűjtési akciókban is részt veszünk. 
V.k. titkár: Járási Károlyné

 

Kétegyházi Baptista Gyülekezet
Kétegyházi Baptista Gyülekezet
A Kétegyházi Baptista Gyülekezet 1893-ban alakult. A gyülekezet nagy növekedésnek indult, 1907-ben már 250 tagot számlált. A jelenleg is használatban lévő imaház 100 éves, 1912-ben készült el. Hitelveinkben és életvitelünkben a Biblia szabja meg a mércét. Az általánosan elfogadott hitvalláson kívül hangsúlyt teszünk a megtérés és újjászületés fontosságára és a hitvalló keresztségre. Célunk Isten imádata és dicsőítése, a szeretetközösség gyakorlása és mások felé való szolgálat. Fontosnak tartjuk egymás bátorítását, a gyengék és szegények támogatását, felemelését. Gyülekezetünkben nagy szerepet játszik az ige hirdetése, a 110 éve működő énekkar és majdnem száz éves zenekar szolgálata. Istentisztelet vasárnap délelőtt 10:00, délután 17:00 (15:00, téli időszámításkor) órai kezdettel van.
Lelkipásztor: Füstös Gyula. Címünk: 5741 Kétegyháza, Dózsa u. 52.

 

Kétegyházi Református Gyülekezet
A Kétegyházi Református Gyülekezet
A kétegyházi református hívek 1907 februárjában szerveződtek gyülekezetté. Anyaegyházuk ekkor a békéscsabai reformátusok volt, majd 1937-től bejelentették Kétegyháza önállóságát. Ettől az időtől a következő fiókegyházközségek tartoztak településünkhöz: Elek, Lőkösháza, Kevermes és Újkígyós. Ebben az időben a lelkész Szabó Pál volt. A háború utáni helyzet gyökeres változást hozott a térségben. A betelepítések következtében a hívek létszáma komoly mértékben megnőtt, így 1946-ban bejelentették önállósodási szándékukat, és ezzel napirendre került a kétegyházi anyaegyházközségről való leválásuknak a kérdése. Végül egyházközségünk folyamatosan zsugorodni kezdett, majd az utolsó önálló lelkipásztor, Nánay Attila halála után az eleki egyházközségnek lett szórványgyülekezete.
Lelkipásztor: Virágh György. Címünk: 5741 Kétegyháza, Dózsa u. 19.

 

Kétegyházi Katolikus Egyház
A Kétegyházi Katolikus Egyház
A török idők után a XVIII. században kezdik újra betelepíteni. 1749-ben még a földesúr házi káplánja látja el a hívek lelki gondozását, majd Elek filiája 1852-ig. Ekkor szervezik meg a plébániát. Temploma 1759-ben épül. Ezt az 1858-as tűzvész után restaurálják. Jelenlegi formáját 1859-ben kapja. Jelentős felújításokat végeznek 1951, 1971, és 1974-ben. Jelenleg oldallagosan ismét Elekhez tartozik. Mise vasárnap reggel 8 órától. A temetői kápolna titulusa: Szent Kereszt tiszteletére A templom titulusa: Szentháromság Plébánia, anyakönyvezés: 1852-től, lakosok száma: 4354 fő, Hívek száma: 1218 fő
Plébános: Farkas Gusztáv. Címünk: 5741 Kétegyháza, Széchenyi u.

 

Hetednapi Adventista Egyház Kétegyházi Gyülekezete
Hetednapi Adventista Egyház Kétegyházi Gyülekezete
A hetednapi adventisták elkötelezettek a humanitárius szolgálatban, a keresztény oktatásban, keresztény egészségügyi szolgálatban és abban, hogy ingyen megosszák az evangéliumot minden embernek, egy baráti keresztény közösséget ajánlva fel. Programokkal segítenek azoknak, akik le szeretnék győzni a rossz táplálkozási szokásaikat, a dohányzást, alkoholizmust és drogfüggőséget. Számos programmal segítjük azokat, akik szeretnék megerősíteni családi életüket, házasságukat és Istennel való kapcsolatukat. Az ADRA (Adventist Development and Relief Agency - Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány) egy nemzetközi szervezet, amit azért alapítottak, hogy segítsék a különböző országokat humanitárius és fejlesztési szükségletben, valamint katasztrófák esetén.

 

A kétegyházi Román Ortodox Egyház
A Kétegyházi Román Ortodox Egyház
A kétegyházi román görögkeleti egyház 1920-ig az aradi román ortodox püspökséghez tartozott. 1921. május 16-án az állami kisebbségi kormánybiztosok közül először a románt nevezték ki dr. Siegescu József pápai prelátus személyében. Az ortodox egyházközségek folyamatosan kérték Siegescu kormánybiztost, hogy a magyar kormány tegye lehetővé romániai lelkészek számára az egyházi szolgálatot, valamint azt, hogy kaphassanak román nyelvű egyházi irodalmat. 1934. június 24-én kimondták a négy esperesi kerület létrejöttét: Gyula mellett Kétegyháza, Méhkerék és Budapest központtal. Egyházunk azóta töretlenül működik, jelenleg Olteanu Florin atya vezetésével.

 

Kétegyházi Sportegyesület
Kétegyházi Sportegyesület
A Kétegyházi Sportegyesület 1997-ben kezdte meg hivatalos munkáját. Az egyesület égisze alatt több szakosztály működik: ? Labdarúgó szakosztály ? Taekwondo szakosztály ? Aerobic szakosztály. Az egyesület legfőbb célja a szabadidős és versenysport népszerűsítése, a rendszeres testedzés biztosítása a szakosztályok számára, valamint a tömegsport fejlesztése, az ifjúság egészségének érdekében. Az egyesület csoportjai rendszeresen járnak megmérettetésekre, ahol sok sikert értek már el. A fejlődés érdekében folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőséget, és az önkormányzat segítségével igyekszünk ezeket ki is használni. Legújabb eszközeinket pályázat útján sikerült beszerezni.
Elnök: Krisán György. Címünk: 5741 Kétegyháza, Fő tér 4. Adószámunk: 19976196-1-04

 

 Kétegyházi Sérült Fiatalok és Segítőik Egyesülete
A Kétegyházi Sérült Fiatalok és Segítőik Egyesülete
Az egyesület elődje 1996-ban alakult meg. A jelenlegi egyesületet 2004. 01. 13-án jegyezték be, mely jelenleg 32 fős taglétszámmal működik. A szervezet célja: egészség- és betegségmegelőzés, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, kulturális tevékenység, társadalomba való integrálódás és önállóságra nevelés. A tagok között különböző fogyatékossággal, betegséggel együtt élő fiatalok vannak. Fontos célunk, hogy az érdekeiket minden fórumon képviseljük. Megyei szinten szoros kapcsolattartásra törekszünk hasonló klubokkal, egyesületekkel. Aktívan részt veszünk a közösségi rendezvényeken, valamint szorosan együttműködünk a helyi civil szervezetekkel és az önkormányzattal. Pályázatok segítségével próbáljuk az egyesület fenntartását biztosítani.
Vezető: Csáki Andrásné. Címünk: 5741 Kétegyháza, Úttörő u. 26. Adószámunk: 18388257-1-04

 

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Vadásztársaság
A Társaság 1997-ben kezdte meg működését, akkor 30 taggal. Az évek során a tagok létszáma sajnos igen lecsökkent, mára már 14 állandó vadász aktív részese a Társaság működésének. Fő tevékenységünk a ?tervszerű vadgazdálkodás?. Ez lényegében a használt vadászterületen végzett tevékenység, melynek fő célja a vadállomány és élőhely védelme, fennmaradásuk hosszú távon való biztosítása, a gazdálkodói érdek, továbbá a vadászterületen folytatott gazdálkodási tevékenységek közötti összhang megteremtése. Télen, októbertől januárig társas vadászatokat tartunk, főként apróvadas területeken. Apró vadak alatt nyulat, és fácánt kell érteni. De vadászunk nagyobb vadakra is, főként őzre. Az utóbbi állománya igen nagy, vadászatukat szívesen és büszkén kínáljuk belföldi, vagy akár külföldi vendégvadászok részére. A helyi önkormányzattal jó kapcsolatot ápolunk. Kölcsönösen segítjük egymás munkáját.
Elnök: Rózsavölgyi Péter. Címünk: 5741 Kétegyháza, Dózsa u. 137. Adószámunk: 18377910-1-04

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató