Településfejlesztés

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a 2006. évi önkormányzati választások eredményének kihirdetését követően nagy lendülettel, közös akarattal fogott munkához.

Elkötelezte magát a békés együttműködés és a település céljainak megvalósítása mellett, félretette az esetleges személyes sérelmeket és minden erejével igyekezett eleget tenni a Kétegyháza Lakosainak tett esküjében foglaltaknak.

A korábbi évek súlyos adósságokkal terhelt költségvetéseit sikerült egyensúlyba hozni, a hiányt lefaragni, elfogadható, kezelhető szintre leszorítani.

A következő lépés a szükséges beruházások, fejlesztések áttekintése volt. Megkerestük a település lakosait, közmeghallgatásokon, személyes beszélgetéseken keresztül igyekeztünk megtudakolni, hogy melyek a legsürgetőbb problémák.

A szükséges pénzügyi számításokat elvégezve megállapítottuk, hogy a várható költségek megdöbbentő nagyságúak. Tudtuk, hogy ezeknek töredékét sem vagyunk képesek biztosítani úgy, hogy közben ne veszélyeztessük az intézmények működőképességét, dolgozóink megélhetését. Érezve azonban a lakosság bizalmát és sürgetését, létrehoztunk egy pályázati csoportot, élére egyik képviselőnket Tripon Emesét állítottuk.

Felújítások / pályázatok

Buszmegállók felújítása
Piactér / rendezvénytér
Fő téri játszótér
Utak, járdaépítés
Könyvtár felújítása
Járdaépítés II. ütem
Informatikai fejlesztés
Újabb játszóterek
Román Iskola és Óvoda felújítása
Fő tér megújítása
Művelődési Ház felújítása
Egészségügyi Centrum
Napközi Ebédlő

A csoport közvetlenül a polgármesternek lett alárendelve, biztosítva így a gyors információáramlást és hatékonyságot. Minden pályázati lehetőséget igyekeztünk kihasználni, és a korábbi évek teljes passzivitását kisöpörve, nekikezdtünk a munkának. Nehezen tanultuk meg ezt az új munkakört, hiszen korábban Kétegyházán senki nem írt önkormányzati pályázatot, nem ismerte senki a módszereket, kapcsolatokat. Mára sikerült a környező települések leghatékonyabb pályázatíró csoportját kialakítani és működtetni, bevonva újabb és újabb munkatársakat és elnyerve súlyos milliókat a településnek, Kétegyházának.

A következő sorokon keresztül - a teljesség igénye nélkül - igyekszünk bemutatni, mit értünk el az elmúlt években:

 

Buszmegállók felújítása

A településünk jelentősebb közlekedési útvonalain elhelyezkedő buszmegállók elhanyagolt, leromlott állapotban voltak. A régi vasszerkezetek már rozsdásodtak, az idő vasfoga kikezdte az építményeket, műtárgyakat.

A képviselő-testület - szem előtt tartva a község arculatának megújulására és megszépülésére irányuló egyre erősödő lakossági igényt - egyhangúan döntött arról, hogy a buszvárókat feltétlenül fel kell újítani. A tervezés során szem előtt tartottuk, hogy az új buszváró-helyiségek a településrendezési tervnek és a helyi építési szabályzatnak megfeleljenek.

A felújítást az önkormányzat önerőből, valamint egy kétegyházi vállalkozó támogatásával valósította meg. A fejlesztés során két új buszmegálló épült a Toldi Miklós utcában, a többi, már meglévő 11 buszvárót pedig felújítottuk.

A beruházás összköltsége 3 498 528.- Ft volt.

 

Régi buszmegállók Kétegyházán
Régi buszmegállók településünkön

Új buszmegállók Kétegyházán
Új buszmegállók településünkön

 

regipiac
Régen a földön árultak az árusok

Új piac és rendezvénytér Kétegyházán
Az új piactér településünkön

 

Rendezvénytér / Piactér

Településünk egyik legforgalmasabb központja a piactér, ahol minden kedden és pénteken eladók hada kínálja portékáját. A gyakori használat, a rendszeres és nagy forgalom következtében a tér meglehetősen leromlott állapotba került, a fejlődő településképbe sem tudott már beilleszkedni, ott helytállni. A község lakosainak mindennapi életében pedig igen fontos szerepet tölt be egy piactér, ahol nemcsak az árucikkek, hanem információk is gazdát cserélnek, és nem utolsó sorban ez a hely a társasági élet egyik legfőbb színtere.

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete 2007. szeptember 25. napján döntött arról, hogy a piacteret a rendelkezésre álló tervek alapján önerőből építi meg, elsősorban helyi vállalkozó bevonásával.

Megújultak a padok, új pavilonokat építettünk és korszerű, a szemet gyönyörködtető térburkolatra cseréltük a korábbi fedőrétegeket.

A kivitelezés összköltsége 8.900.000 Ft.

 

 

 

A Fő téri játszótér

A Fő tér a község legfontosabb csomópontja, s mint ilyen, kiemelkedő szerepet játszik településünk arculatában. A Polgármesteri Hivatallal szembeni tér, ahol az ortodox templom és a Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár is helyet kap, nagy lehetőségeket rejt magában a közösségi élet rendezvényeinek megszervezésére, a gyerekek felhőtlen szórakozására, vagy akár egy napsütéses délutánon a kikapcsolódásra. Az ott lévő régi, elhasználódott, megrongált játszótéri eszközök azonban technikailag és esztétikailag sem voltak már alkalmasak arra, hogy funkciójukat ellássák.

A Képviselő-testület a Családi Egyesülettel együtt közös munkába kezdett a Fő téri játszótér felújításáért. Eredménye egy, a mai kornak megfelelő, parkszerű terület, aholis a legkisebbektől a legidősebbekig, mindenki kedvére élvezheti a napsütést, a tiszta levegőt és a közös együttlét nyújtotta örömöket.

Az új játszótér kivitelezésének összköltsége 4 836 293.- Ft volt.

 

Régi játszótér Kétegyházán
A nagyon régi, elavult játszótér

Uniós játszóterek Kétegyházán
Ma már 3 Uniós játszóterünk van

 

Rossz utak régen
A világos területen "járda" volt.

Rossz utak
Sok ilyen kátyu is volt...

     

Utak, járdák

Vasvári, Verőfény, Marx utcák burkolatainak felújítása

Az elmúlt évtizedekben sajnos a kisebb települések utcáinak burkolása indokolatlanul kis figyelmet kapott az országgyűlés kiadásai között. Az út- és járdaépítés nem közvetlenül megtérülő, de óriási összegeket felemésztő beruházás. Nagyon nehéz pályázati forrást szerezni erre a célra és mindig meg kell előznie egy szintén nagyon költséges tervkészítésnek.

Kétegyházán az új képviselő-testület megalakulásáig csak 48% volt a burkolt utcák aránya, az összeshez viszonyítva. Ez az állapot a közlekedést jelentősen megnehezítette, különösen csapadékos időjárás során, vagy télen, amikor az utak egyenetlensége sok esetben komoly károkat okozott a közlekedő járművekben.

A 2007. év elején megjelent, a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI) támogatás keretében 14.784.000.- Ft-ot nyertünk el, így megkezdődött az a beruházás, amely első részét képezte annak a hatalmas munkának, amely majd a következő években teljesedett ki és tart még a mai napig is.

     

A 2007. évben elkezdett beruházások egy része áthúzódott a 2008. évre és a befejezés munkálatai lekötötték figyelmünket.

A Hivatal élére új vezető érkezett, szerződéseink, szerződéses jogviszonyaink kissé rendezettebbé váltak. Áttekintettük a korábbi években megkötött - esetenként rendkívül előnytelen - megállapodásainkat és ahol lehetett kezdeményeztük a módosítást, alkalmanként a törvényesség biztosítását.

Felgyorsultak az események a Megyei Önkormányzattal folyamatban volt perünkben és az elégtelen dokumentáció, szóban megkötött megállapodások olyan helyzetet eredményeztek, melyek egyre inkább azt sugallták, ki kell fizetünk azt a több mint tíz millió forintos összeget, amelyért elvégzett munkát nem kaptunk. A kedvezőtlen bírói döntést követően azonnal fellebbezést nyújtottunk be, de felkészültünk a legroszszabb eshetőségre is szerencsére és köszönhetően jogászaink tudásának, később az ügy számunkra kedvezően alakult. Erre azonban várnunk kellett még majdnem két évet.

Ez az év - a 2008. - volt az, amelyikben utoljára szerepeltünk az önhibájukból hátrányos helyzetbe került önkormányzatok számára kiírt pályázaton. Az elkövetkező időszakban ugyanis olyan kedvezően alakultak kiadásaink és bevételeink, hogy nem feleltünk meg az egyre szigorodó feltételeknek. Ez egyrészt szomorú, hiszen egy néhány millió forintos támogatástól végleg elesünk, másrészt viszont örömteli, hiszen településünk kiemelkedett a legnehezebb helyzetben lévő önkormányzatok köréből, saját lábára állt, saját költségvetéséért maga felel és meg tudja teremteni a beruházások, fejlesztések fedezetét.

Pályázati sikereink

2008-ban 16 pályázat került benyújtásra melyből 6 részesült pozitív elbírálásban. Az elnyert támogatás összege: 80.318.610 Ft, vállalt önrész: 5.163.140 Ft.

 

Könyvtár felújítása

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2008-ban pályázatot nyújtott be a Közkincs II./2 "Kistelepülések könyvtárainak megújítása" című pályázatra, amely pozitív elbírálásban részesült.

A beruházás összköltsége 5.784.945.- Ft, melyből az önrész 584.945.- Ft volt. A költségvetésben megállapított önerőn kívül még további 557.526.- Ft-ot költöttünk dologi kiadásokra olyan célok megvalósítása érdekében, amelyek elhanyagolhatatlanok és feltétlenül szükségesek voltak a könyvtár felújítása során. A kivitelezési munkákat az Önkormányzat saját alkalmazottaival végezte el. Az építkezés során a pályázatban szereplő feladatokat a meghatározott műszaki megoldások alkalmazása mellett igyekeztünk megvalósítani. Mindemellett figyelembe kellett vegyük az előre be nem tervezett, időközben jelentkező váratlan problémákat is, így a beruházás költsége és kivitelezési ideje kitolódott, viszont a meghatározott célok (minőség, térkialakítás, alkalmazhatóság stb.) maradéktalanul érvényesültek.

A munkálatok részletes leírása:

A "toldalék épület" külső főfala sajnos rossz hőszigetelő képességgel rendelkezett, ezért a kivitelezés során úgy döntöttünk, hogy a további gazdaságos és takarékos üzemeltetés érdekében a falazat hőszigetelése elengedhetetlen, annak ellenére, hogy ez a pályázatban nem szerepelt.

A belső terek kialakításakor fontos szempont volt a mozgáskorlátozottak biztonságos és könnyű közlekedésének biztosítása. A mozgáskorlátozott WC helyét ebből kifolyólag nem változtattuk meg, a galéria alatti beltéri ajtó helyének bontása is csak egy apróbb módosítást igényelt.

A burkolatok kialakítására is nagy figyelmet fordítottunk. Az egyéni foglalkoztató helységben, valamint az informatika teremben laminált parkettát helyeztünk el, ami meleg érzetet biztosít és könnyen takarítható. A szociális helységek és a közlekedő folyosó mázas kerámia lapburkolatot kapott.

A nyílászárók cseréjét is elvégeztük, ugyanis az eredetiek már elavultak és elöregedtek, többször javították őket.

Az elektromos hálózat kiépítésekor igyekeztünk a várható igényeket előre megtervezni. Az informatika teremben több csatlakozó aljzat került felszerelésre, és az épület elektromos hálózatának teljesítményét is megnöveltük.

Az új vezetékeknek, a hőszigeteléseknek, és az új korszerű nyílászáróknak köszönhetően gazdaságosabb és biztonságosabb lett a könyvtár üzemeltetése, megfelelve a mai követelménynek, kulturált környezetet biztosítva az olvasni, művelődni kívánó lakosok számára.

 

regikonyvtar
A Könyvtár épülete régen

Régi könyvtár Kétegyházán
Rendezetlen udvar régen

ujkonyvtar
...majd felújítás után

szgepekInternet igényes körülmények között

 

jarda
Az új járdák

     

Járda építés, felújítás II.

A képviselő-testület pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatását célzó kiírásra "Járda építés, felújítás Kétegyházán" címmel. A beruházás összköltsége 19.704.000.- Ft, amelyből az önrész 4.543.795.- Ft.

A projekt megvalósításával célunk a közlekedési komfort fejlesztése, a közlekedés biztonságának fokozása, valamint a belterületi vízelvezetés fejlesztése és az épületek állagmegóvása volt.

A beruházás összesen 5 km hosszú járdaszakaszt érintett, ebből 3450 m új építés és 1550 m felújítás. Az új járdák szélessége 1 m.

A megvalósítási helyek kiválasztásakor törekedtünk arra, hogy a forgalmasabb csomópontok, intézmények közlekedésbiztonsági szempontból kifogástalan módon elérhetők legyenek, ezért elsősorban az óvodák, iskolák, a Fő tér és Művelődési Ház, Vasútállomás felé vezető út szakaszait láttuk el járdával. Az érintett járdaszakaszok a következők: Dózsa György utca, Úttörő utca, Zrínyi Miklós utca, Kossuth Lajos utca, Gyulai út, Csabai utca, Fő tér 4., Márki Sándor utca, Nap utca (Széchenyi-Dózsa), Névtelen utca és a Déli sor.

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése "Fejlődés széles sávon magyar és román nyelven" című nyertes pályázat esetében a támogatás 12.995.200.- Ft.

A kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez elnyert, vissza nem térítendő 100%-os támogatás összege 46.663.205.- Ft. A képzések jelenleg is folynak az oktatási intézményekben.

Ugyanebben az évben került benyújtásra az "Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér" cím elnyerésére irányuló pályázat, amely pozitív elbírálásban részesült.

"Fókuszban a közművelődés" című pályázat keretein belül a Pogácsa Fesztivál lebonyolítására 300.000.- Ft támogatást nyertünk, amelyet 34.400.- Ft önrésszel kellett kiegészíteni.

Összességében a 2008. év sikeresnek mondható, bár a következő évben olyan eredményeket értünk el, melyeket még remélni sem mertünk. Ez az év igazán bővelkedett izgalmakban, hiszen a képviselő-testület olyan - előrelátó - döntéseket hozott, melyek eredményére esetenként egy évet is várni kellett. 

 

Elindítottuk az EMVA Falumegújítási programot, melynek érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk a Családi Egyesülettel, a projekt a Csabai és a Damjanich úton található - akkor még -, kihasználatlan közterületen, játszótér megvalósítására irányult. A két létesítményt 2010 májusában adtuk át a gyermekeknek és a szülőknek.

 

Játszótér Erkel - Csabai u. sarkán
Játszótér az Erkel - Csabai út sarkán

Január végén a romániai Socodor településsel együttműködve, nemzetközi együttműködés keretében pályázatot nyújtottunk be a belterületi utak rendbetételére, felújítására. A pályázat eredményéről egy külön cikkben számolunk be.

A korábbi évhez hasonlóan tovább folytattuk a közhasznú munka megszervezését, 2009. évben 68.247.000.- Ft-ot költöttünk erre a célra, több mint 200 munkanélküli foglalkoztatásával.

Megszüntettük a nagy problémát okozó ?dögteret?, melynek felszámolását, megtisztítását egy vállalkozó végezte el, a lakosság és a szakemberek megelégedésére.

romanisk
A felújított Román Iskola épülete

     

Márciusban a Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda épületének felújítására igyekeztünk forrást szerezni. A kérelmünket - hosszas tárgyalások és egyeztetések eredményeképpen - kedvezően bírálták el, köszönhetően Fretyán Istvánnak is, aki a településünk Díszpolgára.

 

 

 

Áprilisban a képviselő-testület elhatározta, hogy a település központjának megújítására pályázatot nyújt be. A pályázat elbírálása elhúzódott, de végül sikerrel zárult és megkezdődhetett a munka a Fő tér megszépítésére, rehabilitációjára. Az átadásra 2010. évben kerül majd sor.

 

epul
Fő tér megújítása

Májusban a járdák felújítására, kiépítésére egy nagyszabású anyag készült, melyet végül 16 millió forintos támogatási összeggel sikerült megvalósítani.

 muvhazregi
Művelődési Ház régen...

muv5
...felújítás alatt...

muv8...felújítás alatt...

muv3
...felújítás alatt...

muvhazuj
...és napjainkban

muvhazuj2
...és napainkban

 
 

Az év egyik legnagyobb szabású beruházása a Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár felújítása lett. Az újonnan létrejött intézmény felújítása mellett a képviselő-testület egy emberként foglalt állást és minden lehetséges támogatást meg kívánt adni a sikeres pályázathoz, illetve annak megvalósításához.

A több alkalommal módosított, kiegészített, a település arculatához igazított pályázatot 2008. augusztus 15. napján nyújtottuk be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt ÚMFT Dél-alföldi Operatív Program keretében, Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése című pályázati felhívásra.

A sikerről szóló tájékoztató levél híre futótűzként terjedt a településen, hiszen egy olyan közösségi térről volt szó, amely Kétegyháza minden lakosát szeretettel és szívélyességgel fogadta még akkor is, ha külleme, felszereltsége bizony igen szegényes lett az évek során.

A projekt összköltsége: 49.768.500.- Ft, az építészeti engedélyezési és kiviteli terveket Czira Roland tervező készítette. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezés 2009. augusztus 24. napján kezdődött és 2009. december 31. ért véget, a kivitelezést a Bonag Kft. végezte.

A projekt megvalósításával az volt a célunk, hogy a településen legyen egy olyan művelődési, önszerveződési tér, ahol a megszokott formákon túl helye van a civil társadalom alakulóban lévő, vagy már megalakult közösségeinek, és olyan bázissá fejleszthető, hogy tevékenységével hatni tudjon környezete tágabb és szűkebb körére.

A projekt keretében sikerült megvalósítani:

- az épület gépészeti (víz; szennyvíz; fűtés; elektromos hálózat) rendszerének korszerűsítését, energiatakarékossá tételét;

- akadálymentes WC és mosdó helyiség kialakítását;

- Infó-kommunikációs akadálymentesítést;

- Új iroda, kávézó helyiség, akadálymentes parkolóhely kialakítását;

- Homlokzati nyílászárók cseréjét, az épület hőszigetelését;

- Belső festés-mázolási munkák elvégzését.

A felújítás során a civil szervezetek működését segítő helyiségek kialakítására is sor került, de emellett a klubszerű összejövetelek megtartása céljából klubszobát is nyitottunk. Gondot fordítottunk a kisgyermekes családok igényeinek kielégítésére is egy gyermekmegőrző kialakításával.

 

Intézményátszervezés

Több hónapos egyeztetés, tárgyalás után a képviselő-testület 2009. évben nagy lépésre szánta el magát, és döntött a Táncsics Mihály Művelődési Ház és a Nagyközségi Könyvtár összevonásáról. A Könyvtár vezetője, Csonkáné Potocska Judit hosszú és eredményes munkáját befejezve, a képviselő-testület kitüntetésével és a település olvasni szerető közönsége szeretetével kísérve átadta a staféta botot. A szükséges eljárások lefolytatását követően a régi igazgatót új vezető váltotta, akinek munkáját dicséri a gazdag programok, szolgáltatások számának növekedése.

 

 

 

Ebben az évben évtizedekre visszanyúló, jogos igényt kielégítő és a lakosság egyetértését kiváltó gondolat öltött testet a Holokauszt Emlékhely létesítésében, melyet a képviselő-testület minden tagjának jelenlétében leplezett le Kétegyháza Nagyközség Polgármestere.

 

holoHolokauszt Emlékkő Avatása

Mint azt már korábban írtuk, ez volt a Mi sikerévünk. Egy év eleji jóslat szerint "Csuda jó évünk lesz!", ami nem igazán volt látható még az esztendő elején. 2009-ben gyűrűzött be hazánkba a pénzügyi válság és nagyon féltünk a jövőtől, féltettük családunkat, gyermekeink jövőjét, házainkat, vagyonunkat.

Szerencsére jóra fordultak dolgaink és ma már sikerekről számolhatunk be! 

regieu
Központi Orvosi Rendelő régen

regieu2
Védőnői Szolgálat régen

Egészségügyi Centrum KétegyházánEgészségügyi Centrum napjainkban

eucentrum2Egészségügyi Centrum felújítva

 

Az Egészségügyi Centrum felújítása

Az egyik legnagyobb lélegzetű projekt 2009. évben a Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár felújítása mellett az Egészségügyi Centrum megújítása, felszerelése, a település lakosai egészségügyi ellátásának javítása lett.

A háziorvosok Kétegyházán rossz állapotú háziorvosi rendelővel, hiányos, elavult eszközökkel rendelkeztek, így elengedhetetlenné vált az ellátások optimalizálása, a leromlott infrastruktúra fejlesztése, eszközök beszerzése.

A korszerűsítési munka az egész alapterületet érintette, a két régi épület a praktikusabb térhasználat érdekében egy épületté alakult.

A bejutás és az akadálymentes közlekedés biztosítottá vált, hiszen az épület előtti járda szintje és a megemelt belső padlószintek közötti szintkülönbség fedett rámpa segítségével, tolókocsival is leküzdhető. Az info-komunikációs akadálymentesítésen belül a vakok és gyengén látók részére burkolati vezetősávokat alakítottunk ki, a siketeket és nagyothallókat indukciós hurok segíti a tájékozódásban. Az épületben külön mosdó szolgál - az akadálymentesítés jegyében - az arra rászorulóknak.

A rendelőket tartalmazó épületrészben a téglalap alakú váró-közlekedő helyiség centrális helyzetű, körülötte kerültek kialakításra a rendelők, itt találhatók a község háziorvosainak, illetve a fogászati szakorvosnak a rendelője is.

A védőnői szolgálat teljesen elkülönített bejárattal, külön váróteremmel és külön mosdóhelyiséggel rendelkezik.

A munkaszoba, csecsemő tanácsadó helyiség mellett terhes tanácsadó, vizsgáló helyiség is ki lett alakítva, amely előtt belátást gátló előtér és vetkőző-öltöző is készült.

A takarékosság jegyében és érdekében új nyílászárók készültek, korszerűsítettük a fűtésrendszert, szabályozható radiátorcsapokat építtettünk be, igyekeztünk megtenni minden olyan intézkedést, mely hosszú távon az energiakiadások csökkenését fogja eredményezni.

A projekt eredményeképpen településünk lakói számára európai színvonalú egészségügyi ellátást, hosszútávon az életminőség javulását, nem utolsósorban egészségesebb, élhetőbb környezetet igyekeztünk biztosítani.

A projekt összköltsége: 51.285.652 Ft volt, ebből 11.285.652.- Ft a képviselő-testület biztosított.

A kivitelezést az Euro-Bau Kft. végezte, a munkálatok 2009. július 1. napján kezdődtek.

 

 

 

A napközi ebédlő kialakítása, felújítása

A több tízéves, már nem az előírásoknak megfelelő napközi ebédlő a Román Nemzetiségi Általános Iskola részeként működött. Az intézmény vezetése részéről igény merült fel számítástechnikai terem kialakításra, amit helyhiány miatt csak az ebédlő áthelyezésével lehetett megvalósítani. A képviselő-testület úgy határozott, hogy költségvetésében forrást különít el e célok megvalósításához. A döntést tervek készítése követte, majd megkezdődtek a munkák.

Az építkezés, felújítás eredményeképpen az általános iskolások részére a Márki Sándor Általános Iskola régi szárnyrészéből új ebédlőt alakítottunk ki, a munkálatokat Szabó és Társa Bt. végezte el.

A napközi ebédlő felújítási költsége 13.890.235.- Ft volt. Tekintettel arra, hogy e célra pályázati forrás nem állt rendelkezésre, a képviselő-testület a teljes forrást saját költségvetésből fedezte.

A megújult ebédlő meleg színei, modern felszerelései szinte kiáltottak az új bútorokért, így a képviselő-testület további segítséget nyújtott, ami végül új asztalok, székek, gáztűzhelyek, konyhai eszközök, berendezések beszerzését eredményezték, összesen mintegy 4.000.000.- Ft értékben.

A kialakított melegítő konyha a HACCP minőségbiztosítási rendszernek megfelel, és - igen kedvezményes térítés ellenében - családi és egyéb rendezvények lebonyolítására is kibérelhető.

 

 

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató