Településfejlesztés az elmúlt években

Kresz Park

tf0011

A település tervei között régóta szerepelt egy Kresz park kialakítása Kétegyházán. Az egyeztetések és a beszerzések lebonyolítása után 2022 nyarán kialakításra is került az Erkel utcában. A biztonságos közlekedésre való nevelést segíti a közlekedési táblákkal felszerelt Kresz park. A gyerekek egy nyugodt területen ismerhetik meg a közlekedés szabályait, azok betartásának fontosságát és a felfestett jelzések jelentését. Kiváló szórakozási lehetőség kicsiknek és nagyoknak. A környéken található sportpálya, játszótér, parkoló. A Kresz Park környezetében fásítás is történt.

A beruházás önerőből valósult meg.

Összeg: 5.588.000 Ft.

Színpad

tf0013

Felújításra került 2022. év nyarán a Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár előtt található színpad és környéke. A Fő tér számos rendezvénynek ad otthont, így fontosnak tartjuk a helyszín megóvását és ápolását. A színpadot új faburkolattal láttuk el. Felújításra került a lépcső és a térburkolat is.

A beruházás önerőből valósult meg.

Játszóterek

Fő tér

tf0005

Kétegyháza Fő terén felújításra, korszerűsítésre és akadálymentesítésre került a játszótér. A település központjában található játszótér nagyon közkedvelt a családok számára. A helyi intézményekből is gyakran látogatnak ki az óvodások, iskolások is. A felújítás keretein belül új játékokat telepítettünk, felújítottuk a meglévő eszközöket. Térkövet telepítettünk és a gumiszőnyegeket is teljes nagyságban újra cseréltük. A beruházást az Együtt a Kisangyalokkal Mozgáskorlátozott gyermekeket támogató Alapítvány és Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2,5-2,5 millió forintból valósította meg.

 

Erkel utca

tf0003

Kialakításra került az Erkel utcában is egy kisebb játszótér. Az Erkel utcai játszótér fejlesztéséhez a település folyamatosan keresi a lehetőséget és forrásokat. 2021. évben sikerült a Magyar Falu Program keretében a MFP-OJKJ/2021 kódszámú felhívásra benyújtott pályázattal támogatást nyernünk játszótéri eszközök telepítésére, ezáltal bővítettük a teret egy drótkötélpályával és egy kétüléses lengőhintával.

Összeg: 1.999.919 Ft. (pályázat)

 

Nagy Sándor utca

tf0005

A település újfalú részén is kialakításra került egy játszótér az egykori óvoda mellett a Nagy Sándor utcában. A játszótér lehetőséget nyújt arra, hogy a falu ezen részén élő családoknak is lehetőségük legyen a közelben a gyermekekkel a szabadban játszani, közösséget építeni.

A beruházás önerőből valósult meg.

Sport-Parkok

tf0004

Településünkön az aktív, mozgás gazdag életmódot folytatók számának növekedése fontos cél. A mindenki számára elérhetőbb sportolási lehetőségeket biztosítva, pályázati forrásból két létesítményt sikerült kialakítanunk a település két pontján. Az egyik a déli részen a Szent Imre utca végén található. Fontos szempontunk volt az Általános Iskolák közelsége. A Márki Sándor Általános Iskola, a Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda, valamint a Bölcsőde található e helyszín közelében. Az iskolások sportprogramjaik (testnevelésóra, sportnap, Kihívás Napja, családi nap stb.) alkalmával tevőlegesen is élni tudnak a kínálkozó lehetőséggel.

A másik létesítmény a település északi részén, az Erkel utcában került kiépítésre, ahol a közelmúltban egy Sport- és Szabadidőközpont létesült.

A beruházás pályázati forrásból valósult meg.

Sportpálya

tf0004

Az újonnan létesülő sportpályát lakossági kezdeményezésre, a Kétegyházi Sportegyesülettel karöltve az Önkormányzat több pályázat megnyerésével létesítette.

Térfigyelő kamerák

tf0004

Az elmúlt években a település több pontján telepítésre kerültek térfigyelő kamerák. Kétegyháza számára nagyon fontos a közbiztonság. A közterületi térfigyelőkamera-rendszernek jelentős szerepe van a jogsértések megelőzésében és azok észlelésében. A beruházás pályázati forrásból és önerőből valósult meg több ciklusban a Kétegyházi Petőfi Polgárőr Egyesület közreműködésével.

Rendőrőrs

tf0004

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának a hosszú évekig tartó munkájának eredményeképpen 2022-ben újra Rendőrőrs alakulhatott Kétegyházán. Az önkormányzat biztosította az ehhez szükséges épületet, valamint annak felújítását.

Szolgálati lakások - Szent Imre 39.

A Rendőrőrs szomszédságában két szolgálati lakás került kialakításra, melyek a Magyar Falu Program keretében MFP-ÖTIK/2021sikeres pályázati forrásból szintén felújításra kerültek. A lakások a Kétegyházi Rendőrőrs szolgálatában álló személyek számára nyújtanak térítésmentes lakhatási lehetőséget. A Szent Imre u. 39. szám alatti önkormányzati épület teljes nyílászáró cseréjére, víz-, villany-, fűtéskorszerűsítése, hideg-meleg burkolása valósulhatott meg.

A projekt összköltsége: 19 930 805 Ft.

Kerékpárút

tf0004

A ROHU-128 kódszámú ?Öko transz rendszer - környezetbarát, határokon átnyúló közlekedés Socodor-Kétegyháza területén? című projekt keretein belül Kétegyházán 2021. évben 2.1 km hosszú kerékpárút létesült. A településen élők számára nagyon fontos a biztonságos kerékpározás lehetősége. A falu lakosságának nagy rész rendszeresen használ kerékpárt. A kerékpárút két igen forgalmas útszakasz Gyulai út és a Toldi utca mentén került kiépítésre. A projekten belül beszerzésre került 26 darab kerékpár és 4 darab tricikli, továbbá a megvalósításnak része volt még a két darab STREETBÚTOR kerékpáros szervízpont, amely a kerékpárok karbantartását és javítását hivatott szolgálni. A kerékpárok megóvása érdekében, fedett, Bamber típusú kerékpártárolók szereztünk be, amelyek közül az egyik a Gyulai út és Kölcsey utca kereszteződésében lévő buszmegállónál, a másik pedig a Toldi utcai buszmegállónál került kihelyezésre. A fedett tárolókhoz térfigyelő kamerákat telepítettünk. Továbbá megvásárlásra került, a kerékpárút karbantartását szolgáló MTZ- 320 típusú kistraktor.

A projekt összköltsége: 173 000 000 Ft.

Járda

tf0011

Belügyminisztériumi támogatással több, mint 1 km hosszan járdafelújítás történt. A megújult szakaszok több utcát is érintettek: Hősök utca, Csabai utca, Móra utca, Kölcsey utca, Verőfény utca. A gyalogosok számára balesetveszélyes szakaszok kerültek felújításra. A lakosság biztonságosabb közlekedése kiemelt feladat az önkormányzat részére. Folyamatos keressük a lehetőséget újabb szakaszok felújításához.

A szükséges önerőt az önkormányzat biztosította, melynek mértéke 2 903 292 Ft.

A támogatás összege: 16 451 988 Ft.

Útépítések

Az elmúlt években az önkormányzat kiemelkedően fontos céljai között szerepelt a helyi közutak rendbetétele. Minden lehetőséget kihasználva pályázatokat nyújtottunk be, melyek nagy része sikeres elbírálásban részesült. Ennek köszönhetően sikerült a következő utcákban szilárd útburkolatot kiépítenünk:

 

Déli sor

A Magyar Falu Program keretében a MFP-ÖTU/2020 pályázati kiírásra benyújtott nyertes pályázatunknak köszönhetően a Déli soron szilárd útburkolattal ellátott út épülhetett meg.

Támogatás Összege: 21.505.895 Ft

 

Szabadság utca ? Erkel utca

tf0011

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata az "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása" MFP-UHK/2021. alprogram keretében szilárd burkolatú utat építtetett, 2 db belterületen található (Szabadság utca és Erkel utca) utcában, mintegy 721 méter hosszan. Az új utak jellemző paraméterei: Szabadság utca 397 méter, Erkel utca 324 méter hosszan. A projekt által javult Kétegyháza közlekedési infrastruktúrája. A fejlesztés illeszkedik a települési elképzeléshez, ezen belül is a településkép javításához, egy élhetőbb településkép kialakításához. A projekt által csökkentek a környezeti terhelések a jelenlegi burkolt út egyértelműen csökkenti a porszennyeződést.

Támogatás összege: 27.112.710 Ft 

 

Névtelen utca ? Legelő sor

tf0011

A Magyar Falu Program ?Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása? MFP-UHK/2022 alprogram keretében a Névtelen utcában és a Legelő soron, mintegy 317 méter hosszan szilárd burkolatú utat sikerült kiépíteni. Az érintett útszakaszok a fejlesztés előtt szórt anyaggal voltak kiépítve. Ezt a szórt anyagot az építés során kitermelték és a padkába vissza építették. A létesítmény burkolatszélessége 3 méter kivéve a közúthoz való csatlakozás mentén, ahol 5,5 méter. Az útburkolat mindkét oldalán 1 méter szélességben erősített padkát építettünk 15 cm vastagságban a kitermelt anyag felhasználásával. A jelen projekt célja a népesség helyben tartása és az életminőség javítása. Környezetvédelmi szempontból megállapítást nyert, hogy a burkolt út egyértelműen csökkenti a porszennyezést.

A támogatás összege: 24.999.997 Ft

 

Csabai utca és Nap utca

tf0011

Az önkormányzat saját forrásból is tudott elkülöníteni az utak fejlesztésére. Így sikerült a Csabai utcában és a Nap utcában is a szilárd útburkolat kiépítése, illetve a Széchényi utca utolsó tizedében útalap létesítése.

Kastélypark

tf0011

Kétegyházán található a közel 15 hektáros Andrássy-Almásy kastélypark. Az ősparkot 20 éve vagyonvédelmi okokból elzárták, a lakosság nem látogathatta. Az igény az újra nyitásra a lakosság részéről egyértelmű, hiszen korábban is közkedvelt volt. Ennek megfelelően 2013 óta kezdetét vette a tárgyalássorozat, melynek eredményeképpen 2022-ben átadásra kerül a kastélypark. Az elmúlt két hónapban nagy erővel folytak a munkálatok, az önkormányzat vállalta a park rendbetételét és padok elhelyezését. A további fenntartás reményében háromoldalú megállapodást kötött Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata, a Kétegyházi Petőfi Polgárőr Egyesület és az AASzC Dr. Pálfi György Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium.

Illegális szemét felszámolása

Kétegyháza területén több alakalommal fordult elő, hogy illegális szemetet helyeztek el külterületen, illetve belterületen is. Az önkormányzat által ezek felszámolása megtörtént. Az elszállítás és az ártalmatlanítás költsége több millió forint volt.

Csapadékvíz elvezetése

tf0011

2020. szeptemberében elkészült Kétegyháza Nagyközség csapadékvíz csatorna-hálózat fejlesztésének első üteme a TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00012 azonosító számú projekt keretén belül. A projekt konkrét célja volt a biztonságot nyújtó belvízi elvezetési rendszer kialakítása mellett a csapadékvíz helyben tartása, hasznosítása a Damjanich, Rákóczi, Kossuth, Zrínyi utcákban. A fejlesztés során megvalósult csapadékcsatorna hálózat alkalmas a mélyebben fekvő kritikus elöntési helyeken felhalmozódó csapadékvíz elvezetésére. A fejlesztés során megépült csapadékcsatorna hálózat összesen: 2605 m

A projekt összköltsége: 65.000.000 Ft.

A 2021. év végén elkészült a csapadékvíz elvezetés újabb üteme a TOP-2.1.3-16-BS1-2019-0023 azonosító számú projekt keretén belül. A projekt konkrét célja volt, hogy egy megfelelő biztonságot nyújtó belvízi elvezetési rendszer kerüljön kialakításra Kétegyháza utcáiban. Összesen 4344 méteres szakaszt érintett a fejlesztés. A megvalósuló csapadékcsatorna hálózat (Utca-Hossz (m)): - Rákóczi u.- 1335 méter, Kossuth u.- 1757 méter, Kölcsey u.- 198 méter, Névtelen u.- 176 méter, Batthyány u.- 644 méter, Déli sor - 234 méter

A projekt összköltsége: 263.597.549 Ft.

Polgármesteri Hivatal

2021

A Polgármesteri Hivatal régi szárnyrészének tetőszerkezete került átépítésre, a szükséges helyeken vízszigetelés, aláfalazás történt, lépcső, aula teljes újra burkolása. Az emeleti és földszinti mosdók teljes körű átalakítása, felújítása és akadálymentesítése valósulhatott meg a Magyar Falu Program keretein belül az MFP-FHF/2020 kódszámú alprogramon nyert pályázati forrásból.

A projekt összköltsége: 27 999 991 Ft.

 

2022

tf0011

A Magyar Falu Program ?Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése? MFP-ÖTIK/2022/l kódszámú alprogram keretében a Kétegyházi Polgármesteri Hivatal villámvédelmének kialakítása című projekt 2022 szeptemberében valósult meg.

Az épület korábban nem rendelkezett villámvédelemmel. Az elmúlt időszakban több esetben fordult elő villámcsapás miatti káreset, ezért villamossági szakember kezdeményezésére a tulajdonos a villámvédelem kiépítését tűzte ki célul. A célok megvalósítása érdekében az önkormányzat pályázatot nyújtott be. A fejlesztés megvalósításával a villámcsapás következtében kialakuló károk elkerülhetővé váltnak, így ezen védelmi intézkedések nagyfokú segítséget jelentenek az Önkormányzat részére.

Kiépítésre került még ezen projekten belül egy aggregátor betáplálás leágazás is, melynek köszönhetően tartós áramkimaradás alatt is megoldott lehet a biztonságos működés és a munkavégzés az épületben.

A támogatás összege: 4.999.995 Ft.

Egészségügyi Centrum

2020

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyert a Magyar Falu program keretén belül az ?Egészségügyi Centrum felújítása? című MFP-HOR/2019 kódszámú projekt támogatására. A projekt 2020-ban valósult meg.

A két háziorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat hatékonyabb ? színvonalasabb működése érdekében épület felújításra és eszközbeszerzésre is sor került a támogatás segítségével. Így a háziorvosok eszközállománya 2 db defibrillátor, 2 db EKG készülékkel, a védőnők eszközkészlete 1 db boka -kar index mérő, 1 db gyerek lélegeztető ballon, 1 db gyerek lélegeztető maszk, 1 db csecsemő lélegeztető maszkkal bővült. A fejlesztéseknek köszönhetően az épület hosszú távon gazdaságosan fenntartható. A projekt adta lehetőség által a kétegyházi Orvosi Centrum immár egy olyan intézmény, mely mind küllemében, mind szolgáltatásait illetően egy olyan színvonalat képvisel, megy a település lakosainak nagy elégedettséget szolgál.

A projekt összköltsége: 25 686 875 Ft.

Fogorvosi rendelő

A Magyar Falu Program keretében MFP-AEE/2020 kódszámú felhívás keretében fogorvosi eszközök beszerzésére került sor.

Támogatás összege: 1 239 358 Ft.

Ravatalozó

tf0011

2022

A Magyar Falu Program keretében az ?Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése? című MFP-ÖTIF/2022 kódszámú felhívás keretein belül megvalósult a Ravatalozó épület villamoshálózatának felújítása, illetve bővítése. Az önkormányzat 2021-ben is támogatásban részesült a Magyar Falu Program jóvoltából így egy új kegyeleti hűtő kerülhetett beszerzésre, ezáltal viszont szükség volt a hálózat fejlesztésére, bővítésére. A rendelkezésre álló 3x10 A teljesítményt 3x20 A-ra bővítettük. A mai időkben nagy szükség van a fejlesztésekre, az energiatakarékosságra való törekvésre. A világítási rendszert LED-es világítótestekkel alakítottuk ki. Korábban az épület egyes részei, például a vizesblokk veszélyessé is vált a nem megfelelő elektromos vezetékek miatt. A támogatásnak köszönhetően az épületben és szabadtéren az érintésvédelem érdekében FI-reléket alkalmaztunk. Egy korszerű elosztószekrény került elhelyezésre, ami a mai kornak megfelelő.

A támogatás összege 1.999.996 Ft.

 

2021

A Magyar Falu Program keretében ?Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése? című MFP-ÖTIF/2021 kódszámú nyertes pályázatnak köszönhetően beszerzésre került egy Intarcon Intartop MCR-NY 0010/A típusú kéttálcás kegyeleti hűtő.

A támogatás összege: 1 891 343 Ft.

Eszközbeszerzés

2020

A Magyar Falu Program keretében Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás című, MFP-KTF/2020 kódszámú felhíváson nyert pályázat felhasználásával a Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár épületében 5 db klíma került beszerzésre, hogy a nyári rendezvényeinket komfortosabban tudjuk megtartani. Abejáratnál lévő elavult üvegfalakat is újakra cseréltük.

A támogatás összege: 2 907 831 Ft.

A Magyar Falu Program keretében ?A nemzeti és helyi identitástudat erősítése? elnevezésű, MFP-NHI/2019 kódszámú kiírás során elnyert támogatás felhasználásával programokat szerveztünk és a Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár részére eszközök (projektor, hangosító berendezés) kerültek beszerzésre.

A támogatás összege: 1 976 926 Ft.

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

2020

A Magyar Falu Program keretében ?Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés? című MFP-KKE/2020 kódszámú pályázat támogatásával sikerült az alábbi kisgépet és tartozékait beszereznünk:

  • Stiga fűnyírótraktor tornado 2098 H ST500
  • Stiga hólánc 18? (kompatibilis kiegészítő)
  • Stiga műtrágyaszóró (kompatibilis kiegészítő)
  • Stiga vonóhorog SD 108-118 (kompatibilis kiegészítő)
  • Stiga hótoló (kompatibilis kiegészítő)

A támogatás összege: 963 085 Ft.

Szennyvíz

Kétegyházán a szennyvízelvezetés IV. üteme a KEHOP-2.2.2-15-2015-00045 azonosító számú projekt keretében valósulhatott meg. A ?Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (DKMO 2)? című projekt keretében három településen történtek fejlesztések. A projektet Okány Község Önkormányzata, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata, Csongrád Városi Önkormányzat és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma valósítja meg. A projekt célja egy korszerű szennyvíztisztító telep kiépítése, szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása volt a település teljes lakossága részére. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez. Kétegyháza települések szennyvízelvezető hálózatának és szennyvíztisztító telepnek az üzemeltetője az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.).

Támogatási összeg: 5 483 139 109 Ft

Szolgálati lakások ? Dózsa utca 137.

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata a 2022. évi Magyar Falu Program keretén belül sikeresen pályázott az ?Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése-2022? című alprogramra.

Az MFP/SZLOSZL/2022 kódszámú pályázat lehetőséget biztosított a településen az idő múlásával hanyatló állapotú szolgálati lakások felújítására a Dózsa utca 137. szám (Hrsz.: 513) alatt található ingatlanban. Az épület belső átalakítása során néhány nyílás befalazásra került, néhányat megnyitottak a kivitelezők a komfortosabb és célszerűbb kihasználtság miatt. Teljes felújításon estek át a vizesblokkok, melyek így a mai kornak megfelelő látványt nyújtanak. Megújult a villamoshálózat a fogyasztók biztonságosabb használatát lehetővé téve.

A lakások nagy részében új padlóburkolat került kiépítésre. A régi elavult nyílászárók cseréjével a lakhatás költséghatékonyabb lett. Beszerzésre kerültek még fűtőtestek az optimális hőmérséklet biztosításának céljából.

A támogatás összege: 16 994 025 Ft

Tetőfelújítások

Az önkormányzat több tulajdonában álló épület tetőszerkezetét újította fel 2022-ben. Az épületek állagmegóvása kiemelt feladat, hiszen így tudnak hosszútávon a rendeltetésüknek megfelelően funkcionálni.

Fásítás

2022-ben több facsemete is kiültetésre került. A közelmúltban létesült Kresz Park környezetében, a Rendőrőrs, valamint az óvódák előtt.

Korábbi fejlesztések

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a 2006. évi önkormányzati választások eredményének kihirdetését követően nagy lendülettel, közös akarattal fogott munkához.

Elkötelezte magát a békés együttműködés és a település céljainak megvalósítása mellett, félretette az esetleges személyes sérelmeket és minden erejével igyekezett eleget tenni a Kétegyháza Lakosainak tett esküjében foglaltaknak.

A korábbi évek súlyos adósságokkal terhelt költségvetéseit sikerült egyensúlyba hozni, a hiányt lefaragni, elfogadható, kezelhető szintre leszorítani.

A következő lépés a szükséges beruházások, fejlesztések áttekintése volt. Megkerestük a település lakosait, közmeghallgatásokon, személyes beszélgetéseken keresztül igyekeztünk megtudakolni, hogy melyek a legsürgetőbb problémák.

A szükséges pénzügyi számításokat elvégezve megállapítottuk, hogy a várható költségek megdöbbentő nagyságúak. Tudtuk, hogy ezeknek töredékét sem vagyunk képesek biztosítani úgy, hogy közben ne veszélyeztessük az intézmények működőképességét, dolgozóink megélhetését. Érezve azonban a lakosság bizalmát és sürgetését, létrehoztunk egy pályázati csoportot, élére egyik képviselőnket Tripon Emesét állítottuk.

Felújítások / pályázatok

Buszmegállók felújítása
Piactér / rendezvénytér
Fő téri játszótér
Utak, járdaépítés
Könyvtár felújítása
Járdaépítés II. ütem
Informatikai fejlesztés
Újabb játszóterek
Román Iskola és Óvoda felújítása
Fő tér megújítása
Művelődési Ház felújítása
Egészségügyi Centrum
Napközi Ebédlő

A csoport közvetlenül a polgármesternek lett alárendelve, biztosítva így a gyors információáramlást és hatékonyságot. Minden pályázati lehetőséget igyekeztünk kihasználni, és a korábbi évek teljes passzivitását kisöpörve, nekikezdtünk a munkának. Nehezen tanultuk meg ezt az új munkakört, hiszen korábban Kétegyházán senki nem írt önkormányzati pályázatot, nem ismerte senki a módszereket, kapcsolatokat. Mára sikerült a környező települések leghatékonyabb pályázatíró csoportját kialakítani és működtetni, bevonva újabb és újabb munkatársakat és elnyerve súlyos milliókat a településnek, Kétegyházának.

A következő sorokon keresztül - a teljesség igénye nélkül - igyekszünk bemutatni, mit értünk el az elmúlt években:

 

Buszmegállók felújítása

A településünk jelentősebb közlekedési útvonalain elhelyezkedő buszmegállók elhanyagolt, leromlott állapotban voltak. A régi vasszerkezetek már rozsdásodtak, az idő vasfoga kikezdte az építményeket, műtárgyakat.

A képviselő-testület - szem előtt tartva a község arculatának megújulására és megszépülésére irányuló egyre erősödő lakossági igényt - egyhangúan döntött arról, hogy a buszvárókat feltétlenül fel kell újítani. A tervezés során szem előtt tartottuk, hogy az új buszváró-helyiségek a településrendezési tervnek és a helyi építési szabályzatnak megfeleljenek.

A felújítást az önkormányzat önerőből, valamint egy kétegyházi vállalkozó támogatásával valósította meg. A fejlesztés során két új buszmegálló épült a Toldi Miklós utcában, a többi, már meglévő 11 buszvárót pedig felújítottuk.

A beruházás összköltsége 3 498 528.- Ft volt.

 

Régi buszmegállók Kétegyházán
Régi buszmegállók településünkön

Új buszmegállók Kétegyházán
Új buszmegállók településünkön

 

regipiac
Régen a földön árultak az árusok

Új piac és rendezvénytér Kétegyházán
Az új piactér településünkön

 

Rendezvénytér / Piactér

Településünk egyik legforgalmasabb központja a piactér, ahol minden kedden és pénteken eladók hada kínálja portékáját. A gyakori használat, a rendszeres és nagy forgalom következtében a tér meglehetősen leromlott állapotba került, a fejlődő településképbe sem tudott már beilleszkedni, ott helytállni. A község lakosainak mindennapi életében pedig igen fontos szerepet tölt be egy piactér, ahol nemcsak az árucikkek, hanem információk is gazdát cserélnek, és nem utolsó sorban ez a hely a társasági élet egyik legfőbb színtere.

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete 2007. szeptember 25. napján döntött arról, hogy a piacteret a rendelkezésre álló tervek alapján önerőből építi meg, elsősorban helyi vállalkozó bevonásával.

Megújultak a padok, új pavilonokat építettünk és korszerű, a szemet gyönyörködtető térburkolatra cseréltük a korábbi fedőrétegeket.

A kivitelezés összköltsége 8.900.000 Ft.

 

 

 

A Fő téri játszótér

A Fő tér a község legfontosabb csomópontja, s mint ilyen, kiemelkedő szerepet játszik településünk arculatában. A Polgármesteri Hivatallal szembeni tér, ahol az ortodox templom és a Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár is helyet kap, nagy lehetőségeket rejt magában a közösségi élet rendezvényeinek megszervezésére, a gyerekek felhőtlen szórakozására, vagy akár egy napsütéses délutánon a kikapcsolódásra. Az ott lévő régi, elhasználódott, megrongált játszótéri eszközök azonban technikailag és esztétikailag sem voltak már alkalmasak arra, hogy funkciójukat ellássák.

A Képviselő-testület a Családi Egyesülettel együtt közös munkába kezdett a Fő téri játszótér felújításáért. Eredménye egy, a mai kornak megfelelő, parkszerű terület, aholis a legkisebbektől a legidősebbekig, mindenki kedvére élvezheti a napsütést, a tiszta levegőt és a közös együttlét nyújtotta örömöket.

Az új játszótér kivitelezésének összköltsége 4 836 293.- Ft volt.

 

Régi játszótér Kétegyházán
A nagyon régi, elavult játszótér

Uniós játszóterek Kétegyházán
Ma már 3 Uniós játszóterünk van

 

Rossz utak régen
A világos területen "járda" volt.

Rossz utak
Sok ilyen kátyu is volt...

     

Utak, járdák

Vasvári, Verőfény, Marx utcák burkolatainak felújítása

Az elmúlt évtizedekben sajnos a kisebb települések utcáinak burkolása indokolatlanul kis figyelmet kapott az országgyűlés kiadásai között. Az út- és járdaépítés nem közvetlenül megtérülő, de óriási összegeket felemésztő beruházás. Nagyon nehéz pályázati forrást szerezni erre a célra és mindig meg kell előznie egy szintén nagyon költséges tervkészítésnek.

Kétegyházán az új képviselő-testület megalakulásáig csak 48% volt a burkolt utcák aránya, az összeshez viszonyítva. Ez az állapot a közlekedést jelentősen megnehezítette, különösen csapadékos időjárás során, vagy télen, amikor az utak egyenetlensége sok esetben komoly károkat okozott a közlekedő járművekben.

A 2007. év elején megjelent, a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI) támogatás keretében 14.784.000.- Ft-ot nyertünk el, így megkezdődött az a beruházás, amely első részét képezte annak a hatalmas munkának, amely majd a következő években teljesedett ki és tart még a mai napig is.

     

A 2007. évben elkezdett beruházások egy része áthúzódott a 2008. évre és a befejezés munkálatai lekötötték figyelmünket.

A Hivatal élére új vezető érkezett, szerződéseink, szerződéses jogviszonyaink kissé rendezettebbé váltak. Áttekintettük a korábbi években megkötött - esetenként rendkívül előnytelen - megállapodásainkat és ahol lehetett kezdeményeztük a módosítást, alkalmanként a törvényesség biztosítását.

Felgyorsultak az események a Megyei Önkormányzattal folyamatban volt perünkben és az elégtelen dokumentáció, szóban megkötött megállapodások olyan helyzetet eredményeztek, melyek egyre inkább azt sugallták, ki kell fizetünk azt a több mint tíz millió forintos összeget, amelyért elvégzett munkát nem kaptunk. A kedvezőtlen bírói döntést követően azonnal fellebbezést nyújtottunk be, de felkészültünk a legroszszabb eshetőségre is szerencsére és köszönhetően jogászaink tudásának, később az ügy számunkra kedvezően alakult. Erre azonban várnunk kellett még majdnem két évet.

Ez az év - a 2008. - volt az, amelyikben utoljára szerepeltünk az önhibájukból hátrányos helyzetbe került önkormányzatok számára kiírt pályázaton. Az elkövetkező időszakban ugyanis olyan kedvezően alakultak kiadásaink és bevételeink, hogy nem feleltünk meg az egyre szigorodó feltételeknek. Ez egyrészt szomorú, hiszen egy néhány millió forintos támogatástól végleg elesünk, másrészt viszont örömteli, hiszen településünk kiemelkedett a legnehezebb helyzetben lévő önkormányzatok köréből, saját lábára állt, saját költségvetéséért maga felel és meg tudja teremteni a beruházások, fejlesztések fedezetét.

Pályázati sikereink

2008-ban 16 pályázat került benyújtásra melyből 6 részesült pozitív elbírálásban. Az elnyert támogatás összege: 80.318.610 Ft, vállalt önrész: 5.163.140 Ft.

 

Könyvtár felújítása

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2008-ban pályázatot nyújtott be a Közkincs II./2 "Kistelepülések könyvtárainak megújítása" című pályázatra, amely pozitív elbírálásban részesült.

A beruházás összköltsége 5.784.945.- Ft, melyből az önrész 584.945.- Ft volt. A költségvetésben megállapított önerőn kívül még további 557.526.- Ft-ot költöttünk dologi kiadásokra olyan célok megvalósítása érdekében, amelyek elhanyagolhatatlanok és feltétlenül szükségesek voltak a könyvtár felújítása során. A kivitelezési munkákat az Önkormányzat saját alkalmazottaival végezte el. Az építkezés során a pályázatban szereplő feladatokat a meghatározott műszaki megoldások alkalmazása mellett igyekeztünk megvalósítani. Mindemellett figyelembe kellett vegyük az előre be nem tervezett, időközben jelentkező váratlan problémákat is, így a beruházás költsége és kivitelezési ideje kitolódott, viszont a meghatározott célok (minőség, térkialakítás, alkalmazhatóság stb.) maradéktalanul érvényesültek.

A munkálatok részletes leírása:

A "toldalék épület" külső főfala sajnos rossz hőszigetelő képességgel rendelkezett, ezért a kivitelezés során úgy döntöttünk, hogy a további gazdaságos és takarékos üzemeltetés érdekében a falazat hőszigetelése elengedhetetlen, annak ellenére, hogy ez a pályázatban nem szerepelt.

A belső terek kialakításakor fontos szempont volt a mozgáskorlátozottak biztonságos és könnyű közlekedésének biztosítása. A mozgáskorlátozott WC helyét ebből kifolyólag nem változtattuk meg, a galéria alatti beltéri ajtó helyének bontása is csak egy apróbb módosítást igényelt.

A burkolatok kialakítására is nagy figyelmet fordítottunk. Az egyéni foglalkoztató helységben, valamint az informatika teremben laminált parkettát helyeztünk el, ami meleg érzetet biztosít és könnyen takarítható. A szociális helységek és a közlekedő folyosó mázas kerámia lapburkolatot kapott.

A nyílászárók cseréjét is elvégeztük, ugyanis az eredetiek már elavultak és elöregedtek, többször javították őket.

Az elektromos hálózat kiépítésekor igyekeztünk a várható igényeket előre megtervezni. Az informatika teremben több csatlakozó aljzat került felszerelésre, és az épület elektromos hálózatának teljesítményét is megnöveltük.

Az új vezetékeknek, a hőszigeteléseknek, és az új korszerű nyílászáróknak köszönhetően gazdaságosabb és biztonságosabb lett a könyvtár üzemeltetése, megfelelve a mai követelménynek, kulturált környezetet biztosítva az olvasni, művelődni kívánó lakosok számára.

 

regikonyvtar
A Könyvtár épülete régen

Régi könyvtár Kétegyházán
Rendezetlen udvar régen

ujkonyvtar
...majd felújítás után

szgepekInternet igényes körülmények között

 

jarda
Az új járdák

     

Járda építés, felújítás II.

A képviselő-testület pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatását célzó kiírásra "Járda építés, felújítás Kétegyházán" címmel. A beruházás összköltsége 19.704.000.- Ft, amelyből az önrész 4.543.795.- Ft.

A projekt megvalósításával célunk a közlekedési komfort fejlesztése, a közlekedés biztonságának fokozása, valamint a belterületi vízelvezetés fejlesztése és az épületek állagmegóvása volt.

A beruházás összesen 5 km hosszú járdaszakaszt érintett, ebből 3450 m új építés és 1550 m felújítás. Az új járdák szélessége 1 m.

A megvalósítási helyek kiválasztásakor törekedtünk arra, hogy a forgalmasabb csomópontok, intézmények közlekedésbiztonsági szempontból kifogástalan módon elérhetők legyenek, ezért elsősorban az óvodák, iskolák, a Fő tér és Művelődési Ház, Vasútállomás felé vezető út szakaszait láttuk el járdával. Az érintett járdaszakaszok a következők: Dózsa György utca, Úttörő utca, Zrínyi Miklós utca, Kossuth Lajos utca, Gyulai út, Csabai utca, Fő tér 4., Márki Sándor utca, Nap utca (Széchenyi-Dózsa), Névtelen utca és a Déli sor.

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése "Fejlődés széles sávon magyar és román nyelven" című nyertes pályázat esetében a támogatás 12.995.200.- Ft.

A kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez elnyert, vissza nem térítendő 100%-os támogatás összege 46.663.205.- Ft. A képzések jelenleg is folynak az oktatási intézményekben.

Ugyanebben az évben került benyújtásra az "Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér" cím elnyerésére irányuló pályázat, amely pozitív elbírálásban részesült.

"Fókuszban a közművelődés" című pályázat keretein belül a Pogácsa Fesztivál lebonyolítására 300.000.- Ft támogatást nyertünk, amelyet 34.400.- Ft önrésszel kellett kiegészíteni.

Összességében a 2008. év sikeresnek mondható, bár a következő évben olyan eredményeket értünk el, melyeket még remélni sem mertünk. Ez az év igazán bővelkedett izgalmakban, hiszen a képviselő-testület olyan - előrelátó - döntéseket hozott, melyek eredményére esetenként egy évet is várni kellett. 

 

Elindítottuk az EMVA Falumegújítási programot, melynek érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk a Családi Egyesülettel, a projekt a Csabai és a Damjanich úton található - akkor még -, kihasználatlan közterületen, játszótér megvalósítására irányult. A két létesítményt 2010 májusában adtuk át a gyermekeknek és a szülőknek.

 

Játszótér Erkel - Csabai u. sarkán
Játszótér az Erkel - Csabai út sarkán

Január végén a romániai Socodor településsel együttműködve, nemzetközi együttműködés keretében pályázatot nyújtottunk be a belterületi utak rendbetételére, felújítására. A pályázat eredményéről egy külön cikkben számolunk be.

A korábbi évhez hasonlóan tovább folytattuk a közhasznú munka megszervezését, 2009. évben 68.247.000.- Ft-ot költöttünk erre a célra, több mint 200 munkanélküli foglalkoztatásával.

Megszüntettük a nagy problémát okozó ?dögteret?, melynek felszámolását, megtisztítását egy vállalkozó végezte el, a lakosság és a szakemberek megelégedésére.

romanisk
A felújított Román Iskola épülete

     

Márciusban a Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda épületének felújítására igyekeztünk forrást szerezni. A kérelmünket - hosszas tárgyalások és egyeztetések eredményeképpen - kedvezően bírálták el, köszönhetően Fretyán Istvánnak is, aki a településünk Díszpolgára.

 

 

 

Áprilisban a képviselő-testület elhatározta, hogy a település központjának megújítására pályázatot nyújt be. A pályázat elbírálása elhúzódott, de végül sikerrel zárult és megkezdődhetett a munka a Fő tér megszépítésére, rehabilitációjára. Az átadásra 2010. évben kerül majd sor.

 

epul
Fő tér megújítása

Májusban a járdák felújítására, kiépítésére egy nagyszabású anyag készült, melyet végül 16 millió forintos támogatási összeggel sikerült megvalósítani.

 muvhazregi
Művelődési Ház régen...

muv5
...felújítás alatt...

muv8...felújítás alatt...

muv3
...felújítás alatt...

muvhazuj
...és napjainkban

muvhazuj2
...és napainkban

 
 

Az év egyik legnagyobb szabású beruházása a Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár felújítása lett. Az újonnan létrejött intézmény felújítása mellett a képviselő-testület egy emberként foglalt állást és minden lehetséges támogatást meg kívánt adni a sikeres pályázathoz, illetve annak megvalósításához.

A több alkalommal módosított, kiegészített, a település arculatához igazított pályázatot 2008. augusztus 15. napján nyújtottuk be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt ÚMFT Dél-alföldi Operatív Program keretében, Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése című pályázati felhívásra.

A sikerről szóló tájékoztató levél híre futótűzként terjedt a településen, hiszen egy olyan közösségi térről volt szó, amely Kétegyháza minden lakosát szeretettel és szívélyességgel fogadta még akkor is, ha külleme, felszereltsége bizony igen szegényes lett az évek során.

A projekt összköltsége: 49.768.500.- Ft, az építészeti engedélyezési és kiviteli terveket Czira Roland tervező készítette. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezés 2009. augusztus 24. napján kezdődött és 2009. december 31. ért véget, a kivitelezést a Bonag Kft. végezte.

A projekt megvalósításával az volt a célunk, hogy a településen legyen egy olyan művelődési, önszerveződési tér, ahol a megszokott formákon túl helye van a civil társadalom alakulóban lévő, vagy már megalakult közösségeinek, és olyan bázissá fejleszthető, hogy tevékenységével hatni tudjon környezete tágabb és szűkebb körére.

A projekt keretében sikerült megvalósítani:

- az épület gépészeti (víz; szennyvíz; fűtés; elektromos hálózat) rendszerének korszerűsítését, energiatakarékossá tételét;

- akadálymentes WC és mosdó helyiség kialakítását;

- Infó-kommunikációs akadálymentesítést;

- Új iroda, kávézó helyiség, akadálymentes parkolóhely kialakítását;

- Homlokzati nyílászárók cseréjét, az épület hőszigetelését;

- Belső festés-mázolási munkák elvégzését.

A felújítás során a civil szervezetek működését segítő helyiségek kialakítására is sor került, de emellett a klubszerű összejövetelek megtartása céljából klubszobát is nyitottunk. Gondot fordítottunk a kisgyermekes családok igényeinek kielégítésére is egy gyermekmegőrző kialakításával.

 

Intézményátszervezés

Több hónapos egyeztetés, tárgyalás után a képviselő-testület 2009. évben nagy lépésre szánta el magát, és döntött a Táncsics Mihály Művelődési Ház és a Nagyközségi Könyvtár összevonásáról. A Könyvtár vezetője, Csonkáné Potocska Judit hosszú és eredményes munkáját befejezve, a képviselő-testület kitüntetésével és a település olvasni szerető közönsége szeretetével kísérve átadta a staféta botot. A szükséges eljárások lefolytatását követően a régi igazgatót új vezető váltotta, akinek munkáját dicséri a gazdag programok, szolgáltatások számának növekedése.

 

 

 

Ebben az évben évtizedekre visszanyúló, jogos igényt kielégítő és a lakosság egyetértését kiváltó gondolat öltött testet a Holokauszt Emlékhely létesítésében, melyet a képviselő-testület minden tagjának jelenlétében leplezett le Kétegyháza Nagyközség Polgármestere.

 

holoHolokauszt Emlékkő Avatása

Mint azt már korábban írtuk, ez volt a Mi sikerévünk. Egy év eleji jóslat szerint "Csuda jó évünk lesz!", ami nem igazán volt látható még az esztendő elején. 2009-ben gyűrűzött be hazánkba a pénzügyi válság és nagyon féltünk a jövőtől, féltettük családunkat, gyermekeink jövőjét, házainkat, vagyonunkat.

Szerencsére jóra fordultak dolgaink és ma már sikerekről számolhatunk be! 

regieu
Központi Orvosi Rendelő régen

regieu2
Védőnői Szolgálat régen

Egészségügyi Centrum KétegyházánEgészségügyi Centrum napjainkban

eucentrum2Egészségügyi Centrum felújítva

 

Az Egészségügyi Centrum felújítása

Az egyik legnagyobb lélegzetű projekt 2009. évben a Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár felújítása mellett az Egészségügyi Centrum megújítása, felszerelése, a település lakosai egészségügyi ellátásának javítása lett.

A háziorvosok Kétegyházán rossz állapotú háziorvosi rendelővel, hiányos, elavult eszközökkel rendelkeztek, így elengedhetetlenné vált az ellátások optimalizálása, a leromlott infrastruktúra fejlesztése, eszközök beszerzése.

A korszerűsítési munka az egész alapterületet érintette, a két régi épület a praktikusabb térhasználat érdekében egy épületté alakult.

A bejutás és az akadálymentes közlekedés biztosítottá vált, hiszen az épület előtti járda szintje és a megemelt belső padlószintek közötti szintkülönbség fedett rámpa segítségével, tolókocsival is leküzdhető. Az info-komunikációs akadálymentesítésen belül a vakok és gyengén látók részére burkolati vezetősávokat alakítottunk ki, a siketeket és nagyothallókat indukciós hurok segíti a tájékozódásban. Az épületben külön mosdó szolgál - az akadálymentesítés jegyében - az arra rászorulóknak.

A rendelőket tartalmazó épületrészben a téglalap alakú váró-közlekedő helyiség centrális helyzetű, körülötte kerültek kialakításra a rendelők, itt találhatók a község háziorvosainak, illetve a fogászati szakorvosnak a rendelője is.

A védőnői szolgálat teljesen elkülönített bejárattal, külön váróteremmel és külön mosdóhelyiséggel rendelkezik.

A munkaszoba, csecsemő tanácsadó helyiség mellett terhes tanácsadó, vizsgáló helyiség is ki lett alakítva, amely előtt belátást gátló előtér és vetkőző-öltöző is készült.

A takarékosság jegyében és érdekében új nyílászárók készültek, korszerűsítettük a fűtésrendszert, szabályozható radiátorcsapokat építtettünk be, igyekeztünk megtenni minden olyan intézkedést, mely hosszú távon az energiakiadások csökkenését fogja eredményezni.

A projekt eredményeképpen településünk lakói számára európai színvonalú egészségügyi ellátást, hosszútávon az életminőség javulását, nem utolsósorban egészségesebb, élhetőbb környezetet igyekeztünk biztosítani.

A projekt összköltsége: 51.285.652 Ft volt, ebből 11.285.652.- Ft a képviselő-testület biztosított.

A kivitelezést az Euro-Bau Kft. végezte, a munkálatok 2009. július 1. napján kezdődtek.

 

 

 

A napközi ebédlő kialakítása, felújítása

A több tízéves, már nem az előírásoknak megfelelő napközi ebédlő a Román Nemzetiségi Általános Iskola részeként működött. Az intézmény vezetése részéről igény merült fel számítástechnikai terem kialakításra, amit helyhiány miatt csak az ebédlő áthelyezésével lehetett megvalósítani. A képviselő-testület úgy határozott, hogy költségvetésében forrást különít el e célok megvalósításához. A döntést tervek készítése követte, majd megkezdődtek a munkák.

Az építkezés, felújítás eredményeképpen az általános iskolások részére a Márki Sándor Általános Iskola régi szárnyrészéből új ebédlőt alakítottunk ki, a munkálatokat Szabó és Társa Bt. végezte el.

A napközi ebédlő felújítási költsége 13.890.235.- Ft volt. Tekintettel arra, hogy e célra pályázati forrás nem állt rendelkezésre, a képviselő-testület a teljes forrást saját költségvetésből fedezte.

A megújult ebédlő meleg színei, modern felszerelései szinte kiáltottak az új bútorokért, így a képviselő-testület további segítséget nyújtott, ami végül új asztalok, székek, gáztűzhelyek, konyhai eszközök, berendezések beszerzését eredményezték, összesen mintegy 4.000.000.- Ft értékben.

A kialakított melegítő konyha a HACCP minőségbiztosítási rendszernek megfelel, és - igen kedvezményes térítés ellenében - családi és egyéb rendezvények lebonyolítására is kibérelhető.

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató