Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférésű Innovatív intézményekben

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0027

A projekt alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése Kétegyháza oktatási intézményeiben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.

Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

A megvalósítás a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel hozzájárul az oktatás minőségének javulásához. A projekt három, kötelezően megvalósítandó implementációs tevékenységet ír elő a megvalósítás feltételeként.

Egyrészt a Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését (szövegértés-szövegalkotás, matematika illetve egy harmadik szabadon választott kulcskompetencia területen), melyet tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosítva kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetésével kell megvalósítani.

Másrészt a tantárgytömbösített oktatás alkalmazását, mely a feladat-ellátási helyek választása alapján egyes tantárgy/ak, műveltségterület/ek tanórai foglalkozásainak ciklikus megszervezésének rendjét jelentik.

Harmadrészt legalább egy, választott műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatását.
Az új tanulásszervezési eljárások bevezetéséhez, a különböző oktatási programok hatékony alkalmazásához a pályázat alapján lehetőség van szakmai pedagógus-továbbképzéseken való részvételre, valamint szaktanácsadó igénybevételére.

A paradigmaváltást elősegítő, meggyőző és hiteles módszerek, eljárások megismeréséhez a feladat-ellátási helyek referenciahelyi szolgáltatások igénybevételét tervezték, mely során konzultációkra, óralátogatásokra, tapasztalatcserékre kerül sor. Az intézményi innováció megvalósításával a feladat-ellátási helyek saját igényeikhez igazodva, az egyéni fejlesztésre, a nevelés, az oktatás eredményességének fokozására programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozását vállalták.

A projektben 2 intézmény, 4 feladat-ellátási hellyel érintett: Márki Sándor Általános Iskola, Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda  3 feladat-ellátási hely: óvoda, alsó tagozat, felső tagozat.

A projekt összege: 46 663 205 Ft.

Kalcsó Istvánné polgármester

 

Tisztelt Szülők!

Mindannyiunk érdeke, hogy tanulóink olyan iskolában tanulhassanak, ahol egyéni képességeiket messzemenőkig figyelembe véve oktatnak, és azonos esélyekkel indul minden diák. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv egyik célkitűzése a hazai oktatási rendszer ilyen irányú átalakítása. Örömmel értesítjük Önöket, hogy iskolánk is lehetőséget kapott a TÁMOP-3.1.4./08/2. jelű, ?Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" című pályázat megvalósításában. Ennek keretében lehetőségünk nyílik a kulcskompetencia területek kiemelt fejlesztésére, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazására, oktatási programok és taneszközök bevezetésére, adaptációjára. Az önként vállalt innovációval a következő pedagógiai célkitűzéseket szeretnénk megvalósítani:

Célunk, hogy a képzés végére tanulóink rendelkezzenek a felnőtt élethez szükséges kompetenciákkal (szövegértés-szövegalkotás, matematikai logika, szociális-életviteli-környezeti, életpálya-építési kompetenciák).

Ez a projekt tanulóinkat az életszerű helyzetek, problémák megoldására készíti fel, továbbá lehetővé teszi, hogy az országos kompetenciaméréseken a diákjaink eredményesebben szerepeljenek.

Távlati célunk, hogy a kompetencia alapú oktatás alkalmazásával olyan nyitott, az egész életen át tartó tanulás képességével rendelkező, változásra képes, kreatív felnőttekké neveljük tanulóinkat, akik képesek alkalmazkodni a XXI. század gyorsan változó munkakövetelményeihez.

Közvetett célunk, hogy megalapozzuk a tudás alapú társadalom és gazdaság létrejöttének feltételeit. Ennek érdekében felkészítjük iskolánkat és pedagógusainkat a hatékony, kompetencia alapú oktatásra, hogy biztosítani tudjuk tanulóink számára az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák megszerzésének lehetőségét.

A pályázathoz tartozó dokumentumok
Tantestületi felkészítő nap
Előadás
Ajánlatkérési dokumentáció
Ajánlattételi felhívás
Megbízási szerződés
Eredményhirdetés

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató