Kétegyháza Nagyközség csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése

Kedvezményezett neve: Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

A projekt címe: Kétegyháza Nagyközség csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 65,00 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %

A klímaváltozás negatív hatásainak kiküszöbölése, a csapadékvíz gazdálkodás terén olyan változások történtek, amelyekkel részlegesen visszafordíthatók a kedvezőtlen folyamatok. Kétegyháza belterületén belvíz, és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése.

 

Specifikus célok:

A csapadékvíz elvezetés megoldása mellett a csapadékvíz helyben tartása, hasznosítása.

A projekt konkrét célja volt, hogy egy biztonságot nyújtó belvízi elvezetési rendszer kerüljön kialakításra a Damjanich, Rákóczi, Kossuth, Zrínyi utcákban.  A lakosság szemléletformálására vonatkozó akciók szervezésével fel kellett hívni a polgárok figyelmét a vizek helyben tartásának fontosságára. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata a csapadékvíz gazdálkodást a település területén jelentkező csapadékvíz elvezetés és helyben tartás ésszerű és célszerű arányainak meghatározásával valósította meg. A lehulló csapadékok következtében felgyülemlett vízmennyiség elvezetésén túl gondoskodni kívánt a csapadékvíz helyben tartásáról is, hiszen a növényzet (mind a közterületi, mind pedig a magánterületi, benne haszonnövények) életben tartásához szükséges ez a vízmennyiség. Ha elengedésre került volna a területről a csapadékviz, akkor a növényzet öntözése csak a drága ivóvízzel lenne lehetséges.

A fejlesztés során megépült csapadékcsatorna hálózat összesen: 2134 m

A fejlesztés során megvalósult csapadékcsatorna hálózat alkalmas a mélyebben fekvő kritikus elöntési helyeken felhalmozódó csapadékvíz elvezetésére. Jó hatásfokú szemléletformáló akciókkal elérhető volt, hogy a lakosok megismerjék a csapadékvíz helyben tartásának fontosságát, az ehhez kapcsolódó gyakorlati megoldásokat.

 

A projekt befejezési dátuma: 2020.09.28.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00012

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató