Idősek nappali ellátó intézménye bővítése és korszerűsítése Kétegyházán

Kedvezményezett neve: Kétegyháza Nagyközösség Önkormányzata

A projekt címe: Idősek nappali ellátó intézménye bővítése és korszerűsítése Kétegyházán

Szerződött támogatás összege: 73,52 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %

Kétegyházán már az 1970-es évek óta működik az Idősek Klubja, amelynek jelenleg a kétegyházi önkormányzat tulajdonában álló ingatlan ad helyet. A településen több intézményben egymást kiegészítő egészként valósul meg a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátása, amely az elmúlt évtől kiegészül a demens személyek gondozásával is. Az említett szolgáltatások a fenntartó szempontjából külön válnak egymástól. Az épület területe éveken keresztül elegendő volt a szociális ellátások biztosításához, de napjainkban már nem felel meg a kor követelményeinek. Kétegyháza lakosságszáma folyamatos csökkenést mutat, emellett azonban a 61 éven felüli népesség létszáma évről évre 900 fő fölött van, állandó 25%-os arányt mutatva. Ezek a tények együttesen indikálták a szociális ellátórendszernek helyet adó épület bővítését, továbbá a meglévő helyiségek korszerűsítését.

A projekt tartalmának bemutatása:

 • Tervezett infrastrukturális tevékenységek:
 • A meglévő épülethez egy új épületrész került tervezésre, melyben a dolgozói szociális blokk, vizesblokk (közte új akadálymentes WC is), egy általános tároló helyiség, egy irodahelyiség, valamint egy új kazánház kerül kialakításra.
 • A szabad levegőn történő pihenés céljára egy fedett terasz készül.
 • A meglévő épületben minimális átalakítások történnek. A régi kazánház megszüntetésével kialakításra kerül egy nagyobb mosókonyha, megoldásra kerül a kamra helyiség átalakításával a fehér mosogató helyiség hiánya, valamint a régi akadálymentes vizesblokkból irattár lesz kialakítva.
 • A meglévő épületen nyílászárócsere, fűtési rendszer korszerűsítés és szinte minden helyiségben padlóburkolat csere tervezett.
 • A meglévő épület kívül-belül új festést kap, valamint a meglévő cserépfedés helyett új héjazat készül, immár alátét tetőfóliával.
 • A főbejáratnál új nyomvonalon új akadálymentes rámpa készül.

A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei:

 • A projekt célja a szolgáltatások infrastrukturális és minőségbeli fejlesztése. A projekt végére egy megújult, a mai elvárásoknak megfelelő épületben kaphatnak otthont Kétegyháza szociális szolgáltatásai.
 • A fejlesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott célcsoportokat (Nők, Gyermekek, Idősek, Fogyatékkal élők, Romák) segíti és megkönnyíti a mindennapi tevékenységeik elvégzését.

Számszerűsíthető mutatók:

Fejlesztéssel érintett alapterületek:

 • Meglévő épületrész: 180,63 m2
 • Tervezett bővítés (terasszal):109,63 m2

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30.

A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00027

 

TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00027 azonosítószámú ?Vállalkozási szerződés keretében az Idősek nappali ellátó intézménye bővítése és korszerűsítése Kétegyházán

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató