PÁLYÁZAT Önkormányzati tulajdonú építési telkek térítésmentes tulajdonba adására

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot hirdet Önkormányzati tulajdonú építési telkek térítésmentes tulajdonba adására, saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkező Kétegyházán építkezni kívánó személyek részére.

Az építési telkek a Kétegyháza, Déli sor alatt találhatóak.

A pályázatokat folyamatosan, a rendelkezésre álló telkek erejéig lehet benyújtani, Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének címezve, Kétegyháza Nagyközség Polgármesteréhez. (5741 Kétegyháza, Fő tér 9.)

Pályázati feltételek:

 

 • A kérelmező és családja lakhelye Kétegyháza közigazgatási területén van, vagy vállalja, hogy a megépített ingatlanba (egyedül, illetve családjával együtt) beköltözik és abban lakhelyet létesít (létesítenek);
 • A kérelmező vállalja, hogy a tulajdonszerzési szerződés aláírása napjától számított hat hónapon belül bemutatja az építeni kívánt ingatlan tervrajzát;
 • A kérelmező vállalja, hogy az építkezést a tulajdonszerzési szerződés aláírása napjától számított egy éven belül megkezdi és öt éven belül befejezi;
 • A kérelmező nyilatkozza, hogy a családi ház tervezéséhez és kivitelezéséhez megfelelő anyagi forrás áll rendelkezésére;
 • A kérelmező nyilatkozata, hogy tudomásul veszi, hogy az ingatlan használatbavételétől (a beköltözéstől) számított öt évre az önkormányzat elidegenítési tilalmat jegyeztet be az ingatlanra.
 • A kérelmező nyilatkozata, hogy tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti határidőkre az adott tevékenységet nem teljesíti, úgy az ingatlan vonatkozásában az önkormányzatot – azonos vételár mellett – visszavásárlási jog illet meg, amelyhez a kérelmező feltétlen beleegyezését adja a szerződéskötéskor.
 • A kérelmező nyilatkozata, hogy vállalja, hogy amennyiben az ingatlan használatba vételét követő öt éven belül az ingatlant el kívánja idegeníteni, úgy 500 000 Ft + évente a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összeget meg kell fizetnie az önkormányzatnak.
 • A kérelmező nyilatkozata, hogy az eljárás során, valamint a szerződés időtartama alatt Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata és a Kétegyházi Polgármesteri Hivatal az adatait kezelje.

A pályázathoz csatolni kell

 • beköltözni szándékozók adatait;
 • a pályázati feltételek szerinti adatokat, nyilatkozatokat.

A benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül:

 1. a) aki vagy akinek családtagja a kérelem benyújtását megelőzően ingatlanszerzési vagy építési célra irányuló önkormányzati támogatásban részesült;
 2. b) akinek vagy aki családtagjának az önkormányzattal szemben, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül köztartozása állt fenn;
 3. c) akivel vagy akinek családtagjával szemben a kérelem benyújtását megelőző 2 éven belül jogerősen, helyi rendeleten, szabálysértési vagy büntető jogszabályon alapuló tényállás alapján közigazgatási bírságot vagy közérdekű munka büntetést szabtak ki.

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató