KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI ALAPÚ FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA

2013. szeptember 1-én elindult az ?Adj egy esélyt!? című, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0053 számú projekt megvalósítása a Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskolában.

2012 októberében a kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez (NFÜ) a ?Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása? témában. Az NFÜ a pályázatot támogatásra alkalmasnak ítélte az alábbiak szerint:

 

Megvalósítás időszaka: 2013. szeptember 1 - 2015. december 31.

Támogatási összeg: 30.000.000,- Ft

Támogatási intenzítás: 100 %

 

A projekt az intézmény már meglévő programjait egészíti ki, illetve a Pedagógiai Programban kitűzött célok magasabb szinten való megvalósulását segíti elő. A tanulói integrációt tanórán és tanórákon kívüli szabadidős tevékenységekben szeretnénk megvalósítani. A programok hangsúlyos része a szülőkkel való együttműködés: családi nap, egészségnap, átmeneteket segítő programok formájában.

 

Programunk célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi életbe való bekapcsolódása, ami megalapozhatja jövőbeni munkaerőpiacra való bekapcsolódásukat is.

 

Várható eredmények:

  • Szülői tréningek ? felelősségtudat felébresztése a szülőkben ? növekedhet az együttműködni képes és hajlandó szülők tábora
  • Pályaorientációs programok ? növekedhet a középiskolában tartósan bennmaradó, azt befejező tanulók száma
  • Iskolai sikerélmények, fontosság érzése a tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon ? csökken az indokolatlanul mulasztó tanulók száma
  • Mintaadás: viselkedési kultúra fejlődése közös tanórán kívüli foglalkozásokon
  • A tanulók kulturális élményekhez való juttatása, tapasztalati úton való tanulás, érzelmi intelligencia fejlődése, önálló világkép kialakulása
  • Reális énkép, fontosságtudat, önértékelési képesség fejlődése

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató