Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegység

Gondozási Központ Kétegyháza

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye

H-5600 Gyula, Galamb u. 21.

 

Kétegyházi Intézményegység
H-5741 Kétegyháza, Fő tér 9.
Tel./Fax.: 06 66 251 214  Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézményvezető: dr. Rakuszné Villám Mária

Hivatal ügyfélfogadása:

Hétfő: 07:30 - 16:00
Kedd: 07:30 - 12:00
Szerda: 07:30 - 16:00
Csütörtök: 07:30 - 16:00
Péntek: 07:30 - 12:00

Kik fordulhatnak intézményünkhöz?

Mindazok akik nehéz élethelyzetben vannak és szakmai támogatást igényelnek. Igyekszünk megadni mindazt a segítséget, ami elvezeti őket problémájuk megoldásához.

Miben segítünk?

Családi, párkapcsolati, szociális lelki nevelési problémák megoldásában, külterületen élők problémáinak segítésében.

Családsegítő Szolgálat

Szolgáltatásaink:

 • szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett családok segítése,
 • egyének és családok életvezetési képességének megőrzése,
 • életükben jelentkező problémák megszüntetése
 • tájékoztatást adunk a családtámogatási ellátások formáiról,
 • segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében
 • életvezetési, mentálhigiénés szociális tanácsadással segítünk a krízishelyzet kialakulásához vezető okok megelőzésében,
 • lakosság által felajánlott adományokat közvetítjük a rászoruló családoknak.

 

Tanyagondnoki Szolgálat 

 Tanyagondnoki szolgáltatásunk célja a hátrányos helyzetű településrész (Petőfi-telep) esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése.

A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő feladatokat), valamint az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat végez.

Kétegyházán célunk a település teljes lakossága számára ? de különös tekintettel a Petőfi telepen élőkre ? biztosítani az egészségügyi, szociális és más egyéb alapellátások elérését, mely által megóvhatjuk a településrészt az elsorvadástól, az elmaradástól és hosszú távon az elnéptelenedéstől.

Hívja bizalommal tanyagondnokunkat személyesen vagy házi gondozóján keresztül jelezze intézményünk felé, ha az alábbiakban kér segítséget:

 • Idős, beteg, rászoruló és igényli a bevásárlásban való segítséget
 • szállítást szeretne kérni (Településen belül háziorvoshoz, vagy Gyulára szakorvosi rendelésre szeretne eljutni)
 • segítséget igényel fizikai erejét, vagy mozgásképességét meghaladó feladatok megoldásában, ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok elvégzésében (villanykörte, gázpalack, zárcsere) kisebb javítások elvégzése, nehezebb tárgyak mozgatása, hó eltakarítás, fűnyírás a közvetlen környezetben
 • hivatalos ügyek intézésében történő segítségnyújtás.
 • tanyagondnok figyelemmel kíséri a magányosan élőket és amennyiben az ellátás szükségességét tapasztalja, jelzi a fenntartó felé.

 

TANYAGONDNOKI  SZOLGÁLAT

 

5741 Kétegyháza Fő tér 9. szám

 

Tel.: 66/251-214, tanyagondnok: Számfira János 30 / 37 00 875

 

 

Gyermekjóléti Szolgálat

Szolgáltatásaink:

 • feladatunk a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése,
 • a gyermekek veszélyeztetettségét előidéző okok megelőzése feltárása, ennek érdekében jelzőrendszert működtetünk, intézményekkel, szakemberekkel, egyéb személyekkel és civil szervezetekkel együttműködünk, tevékenységünket összehangoljuk. 

A veszélyeztetettség megszüntetése:

 • a családban jelentkező működési zavarokat kezeljük, megszüntetését elősegítjük,
 • egészségügyi és szociális ellátásban, szükség esetén hatósági intézkedésben segédkezünk.

 

Gondozási Központ Kétegyháza

Idősek Nappali Ellátása

H-5741 Kétegyháza, Széchenyi u. 25.

Tel./Fax.: 06 66 251 214  

Az intézmény nyitva tartási ideje:

Hétfő: 07:30 - 16:00
Kedd: 07:30 - 16:00
Szerda: 07:30 - 16:00
Csütörtök: 07:30 - 16:00
Péntek: 07:30 - 13:30

Nappali ellátás

Kik vehetik igénybe?

A tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk, illetve idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek.

Szolgáltatásaink:

 • Szabadidős programok szervezése (irodalmi délutánok, zenehallgatás, filmvetítés, kirándulás)
 • Egészségügyi alapellátáshoz vagy szakellátáshoz való hozzájutás segítése.
 • Hivatalos ügyek intézése és segítése.
 • Speciális önszerveződő csoportok támogatása.
 • Egészségnevelés, életvezetés segítése.
 • Heti rendszerességgel fodrász, pedikűr, frissítő masszázs. Ezen szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe.
 • A klubtagok igénybe vehetik a szociális étkeztetést is. Az étkezés helyben vagy elvitellel történik.

 

Szociális étkeztetés

Feladatunk:

Azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk miatt. 

 

Házi segítségnyújtás

Kik vehetik igénybe?

Feladatunk, hogy a házi segítségnyújtást igénybe vevők részére a saját lakókörnyezetükben biztosítsuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

Gondoskodunk azokról az idősekről, akik otthonukban önmaguk ellátásáról saját erőből nem képesek gondoskodni és róluk nem gondoskodnak. A pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, az egészségügyi állapotuk miatt rászoruló személyekről, ha az önálló életvitel fenntartásához támogatást igényelnek.

Kik igényelhetik szolgáltatásunkat?

 • időskorú személyek,
 • pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek,
 • egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek,
 • a rehabilitációt követően saját lakókörnyezetbe való visszailleszkedés támogatást igénylők.

Miben segítünk?

 • az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
 • közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,
 • közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében,
 • segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,
 • segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
 • részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében,
 • az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Házi segítség nyújtási igényét a következő helyeken jelentheti be:

Gondozási Központ

5741. Kétegyháza Fő tér 9.

TeL 251-214

Idősek Nappali Ellátása

5741. Kétegyháza Széchenyi utca 25. szám

Tel: 250-024

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Szolgáltatásunk:

Saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére. Napi 24 órás ügyelet. 

 

Gondozási Központ Kétegyháza

Fogyatékosok Nappali Intézménye

Idősek Nappali Intézménye

Szociális Foglalkoztató

H-5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 26.

Tel./Fax.: 06 66 250 288
Telephelyvezető: Csáki Andrásné

Az intézmény nyitva tartási ideje:

Hétfő: 07:30 - 16:00
Kedd: 07:30 - 16:00
Szerda: 07:30 - 16:00
Csütörtök: 07:30 - 16:00
Péntek: 07:30 - 13:30

Fogyatékosok Nappali Intézménye  

Kik vehetik igénybe?

A tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk miatt, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes fogyatékos személyek. 

Szolgáltatásaink:

 • Napi egyszeri meleg élelem szükség esetén
 • Fejlesztő foglalkozások biztosítása
 • Szabadidős programok szervezése
 • Egészségügyi és mentális gondozás
 • Testi képességek megtartásának elősegítése
 • Hivatalos ügyek intézése
 

Idősek Nappali Intézménye

Kik vehetik igénybe?

A tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk, illetve idős koruk miatt, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek.

Szolgáltatásaink:

 • Szabadidős programok szervezése (irodalmi délutánok, zenehallgatás)
 • Kirándulás szervezése
 • Egészségügyi alapellátáshoz és szakellátáshoz való hozzájutás segítése
 • Hivatalos ügyek intézése
 • Heti rendszerességgel, fodrász, pedikűr és frissítő masszázs térítésmentesen vehető igénybe
 • A klubtagok igénybe vehetik a szociális étkeztetést, amely helyben vagy elvitellel történhet.

Szociális Foglalkoztató

Kik vehetik igénybe?

Az ellátottak köre kiterjed azokra a megváltozott munkaképességű személyekre, akik rehabilitációs vagy rokkant ellátásban részesülnek és munkaképesség csökkenésük miatt nem jutottak be a nyílt munkaerőpiacra.   

Szolgáltatásaink:

 • Rongyszőnyeg, faliszőnyeg, ülőpárna készítés, ágynemű, asztalterítő, nadrágfelhajtás, függönyvarrás.
 • Igény szerint készítünk még, ballagási ruhákat, fellépő ruhákat stb.

 

 

 

Gondozási Központ Kétegyháza

Kétegyházi Bölcsőde

 

H-5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 116.

Tel./Fax.: 06 66 250 381
Intézményvezető: Szabóné Stelkovics Andrea

Az intézmény nyitva tartási ideje:

Hétfő: 06:00 - 17:00
Kedd: 06:00 - 17:00
Szerda: 06:00 - 17:00
Csütörtök: 06:00 - 17:00
Péntek: 06:00 - 17:00

Bölcsődénk 1952 óta működik egy patinás, műemlék jellegű családi házban. Európai Uniós pályázat jóvoltából 2010 óta 26 férőhellyel működik az intézmény. Jelenleg 3 csoportban 31 kisgyermek nevelése-gondozása történik. A gyermekek felvétele folyamatos. 5 hónapos kortól 3 éves korig várjuk a gyermekek jelentkezését. Alapfeladatunk a családban nevelkedő 3 év alatti kisgyermekek napközbeni magas színvonalú ellátása, gondozása, nevelése, harmonikus test-lelki-szellemi fejlődésének segítése az életkori és az egyéni sajátosságok figyelembe vételével.   

Szolgáltatásaink:

 • megosszuk a családokkal a gyermek nevelésével-gondozásával járó feladatokat annak érdekében,hogy az édesanya képes legyen munkavégzéssel illetve tanulmányaival járó kötelezettségének eleget tenni,
 • olyan gyermekek számára ellátást, gondozást, az egészséges, harmonikus, kiegyensúlyozott fejlődéshez szükséges feltételeket biztosítsunk, akik családjában ez nem vagy csak részben megvalósítható (szociálisan hátrányos helyzetű családok, gyermeküket egyedül nevelő szülők, fogyatékkal élő szülők stb.)
 • konkrét célkitűzésünk az egészséges testi-, lelki fejlődés biztosítása valamennyi gyermek számára,
 • értelmi-, érzelmi-, szociális fejlődésük támogatása,
 • barátságos, biztonságos, családias, szertetteljes légkörben, az életkornak megfelelő környezetben az önálló aktivitásuk kibontakoztatása, szocializációjuk segítése,
 • csökkentsük az életkezdeti esélyegyenlőtlenségeket,
 • lehetővé tegyük az anyák számára, hogy a munkavállalási, tanulási lehetőségekkel élni tudjanak az által, hogy elfoglaltságuk idejére biztonságosabb környezetben, a gyermekek teljes körű kibontakoztatását biztosítjuk szakembereink segítségével.

A szülő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés elősegítésének biztosításával megkönnyítjük a kisgyermekek számára a megváltozott környezethez, személyekhez való alkalmazkodást. A gyermeknek lehetősége van a szülő biztonságot adó háttere mellett felfedezni a bölcsődét, az új játékokat, megismerni a társakat, szokásokat. A megfelelő bútorzat és textília biztosításával elősegítjük a gyermekek életterének biztonságos kialakítását. A gyermekek számára az esztétikus étkezési körülmények kialakítására és rászoktatására nagy hangsúlyt fektetünk. Bölcsődei csoportjainkban a berendezések és a játékeszközök biztosítása a gyermekek korának, fejlettségi szintjének, egyéni igényeinek megfelelően történik. Lehetőséget adunk a kisgyermekek számára az önfeledt, nyugodt játék kibontakoztatására. Nagyon fontosnak tartjuk a gyermek biztonságérzetének kialakítását, ehhez a megfelelő számú szakembert és technikai munkatársat igyekszünk biztosítani.

Az egészséges táplálkozás biztosítása, az egészséges táplálkozásra való nevelés fontos feladata bölcsődénknek. Saját konyhánkban a gyermekek életkorának, egyéni szükségleteinek megfelelő ételeket készítenek alkalmazottaink. Fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a gyermekek a lehető legtöbb friss és párolt zöldféleségeket és gyümölcsöt kapjanak. Az étlapok elkészítésénél figyelembe vesszük a hatályos jogszabály mellett a korszerű táplálkozás követelményeit is.

Fontos feladat bölcsődénk szakmai programjában az anyanyelvi nevelés, a művészeti nevelés, az ének-zenei nevelés és a mondókák, mesék, versek szerepe a kisgyermekek életében. Kiemelkedően fontosnak tartjuk a társadalmi környezet ismeretei mellett a természeti környezet megismerését, megszerettetését. Figyelmet fordítunk arra, hogy a kisgyermek megtanulja tisztelni és védeni természetes környezetét. Ennek érdekében példát mutatunk környezteünk tisztán tartásában, megóvásában.

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató