Hírek a szennyvízhálózat bővítés III. üteméről

Tisztelt Lakosok!

Örömmel tájékoztatunk minden érintettet, hogy a Szennyvízhálózat bővítés III. ütemének kivitelezési munkálatai folyamatosan haladnak. A hálózat egyes részei már olyan műszaki állapotban vannak, hogy az Alföldvíz Zrt, a kivitelezővel és az önkormányzattal egyeztetve, elkezdte azok tesztüzemét. Így lehetősége van a tesztüzemmel érintett csatornaszakaszon lévő ingatlantulajdonosoknak a hálózathoz történő csatlakozásra. A tesztüzem nem az egész III. ütemet érinti, hanem annak csak egy részét. Az előzetes egyeztetések alapján , várhatóan az érintettek köre bővülni fog. Minden ingatlan tulajdonos írásban kerül  értesítésre, hogy mikortól és milyen módon csatlakozhat majd a hálózathoz.

A hálózathoz történő csatlakozás lehetőségéről és annak módjáról mindenki az Alföldvíz Zrt által kiadott levélben értesül. Ebben részletesen leírásra kerül, hogy milyen műszaki tartalommal és hogyan kell a belső házi szennyvízhálózatot kiépíteni, illetve hogy a szolgáltató, hogyan veszi át a kiépített rendszert! Fontos tudni, hogy a szolgáltató ?ugyanúgy mint eddig mindig- most is csak nyílt árkosan veszi át azokat a belső házi szennyvízhálózatokat, amelyeket nem az általa kiajánlott partner cégek készítettek el. Aki az önkormányzat kérésének ellenére már korábban elkészítette a belső házi szennyvízhálózatát és a munkaárkot betemette, annak azt újból ki kell ásnia! A szennyvíztisztító aknán található ?vaksapkát? (záró fedelet) csak akkor szabad eltávolítani, ha az Alföldvíz Zrt szakemberei a kész házi hálózatot már átvették és arra engedélyt adtak. Az átvételkor minden alkalommal ellenőrzik a ?vaksapka? sértetlenségét. Ahol nem találják sértetlennek a ?vaksapkát? ott az ingatlan tulajdonos nem részesülhet a rákötési kedvezményben és vele szemben a kivitelező  kártérítési igénnyel élhet.

A próbaüzemmel jelenleg érintett ingatlanok:

-          Kölcsey utca 3-17/c, és 4-14/c ?ig

-          Batthyány utca 41-83, és 42-80/b ?ig

-          Rákóczi utca 89-137, és 94-144 ?ig

-          Zrínyi utca 7, 9 és 11 számú ingatlanjai.

Ismételten kérjük a Lakosságot, hogy a tájékoztató levélben leírtak szerint járjanak el! Amennyiben kérdésük merül fel, úgy keressék a Polgármesteri hivatalban Wittmann Attila műszaki ügyintézőt.

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató