BURSA HUNGARICA 2015/2016

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. október 3. - 2014. november 7.

Figyelem! Változás a pályázás rendjében!

A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A pályázók a regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a rendszerben.

(Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx).

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzatnál kell benyújtani. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben igazolja. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

A települési önkormányzata határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót minimum 1.000 forint havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja.

Az ösztöndíj időtartama:

"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2014/2015. tanév második féléve és a 2015/2016. tanév első féléve);

"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2014/2015. tanév, a 2015/2016. tanév és a 2016/2017. tanév).

A pályázók köre:

Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

"B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

?B? típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015/2016. először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.

Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a településen állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt

- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt

- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

 

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

?B? típusú pályázat esetén: igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, vagyonnyilatkozat.

?A? típusú pályázat esetén: a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2014/2015. tanév első félévéről, igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, vagyonnyilatkozat.

 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

További részletes információk:

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdésekkel keresse Rákócziné Tripon Emese ügyintézőt.

Elérhetőség:

+: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

(: 66/250-122

A pályázathoz tartozó dokumentumok
Pályázati űrlap "A"
Pályázati űrlap "B"
Pályázati kiírás "A"
Pályázati kiírás "B"
Vagyonnyilatkozat

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató