Tisztelt Honfitársaim!

Szeretettel köszöntöm Önöket hazánk egyik legősibb ünnepén! A mindennapok forgatagában álljunk meg egy percre és gondoljuk végig az ünnep nagyságát! Kinek és minek köszönhetjük, hogy ma itt vagyunk, élünk és másokért élhetünk? Gondoljunk hálával államalapító bölcs eleinkre és a hazát minden ellenségtől megvédeni igyekvő sok százezer egykori harcos nemzettársunkra azért, mert történelmi államunk ma is létezik.

Ezeréves állami létünk ma is lelkesítő példa. Ez is adott erőt ahhoz, hogy közelmúltunk tévelygő eszméinek ideiglenes térnyerése után a nemzeti összefogás kormánya mára megvetette a társadalmi igazságosság alappilléreit. A magyar kormány nemzetbarát intézkedéseinek megvalósítását a polgárok támogatása övezi, így, mint történelmünk során már annyiszor, korunkban ismét megmutatkozik nemzettársaink összefogásban gyökerező ereje. Amíg ez az összefogás és béke kitart, egy egész ország tud testben és lélekben folyamatosan megújulni. Az összefogás megnyilvánulása reménnyel teli új korszak nyitányát jelentheti. Augusztus 20-a jelentősége abban áll, hogy segít nemzeti önazonosságunkat újra és újra megtalálnunk, ami erősíti nemzeti tartásunkat. Építkezni csak történelmi múltunk hagyományainak tiszteletére lehet. Meggyőződésem, hogy jó úton járunk, ha Szent István erkölcsi világképét beteljesítve ma is e nemes elvek szerint élünk és dolgozunk.

 

Tisztelt Honfitársaim!

A jövő iránti felelősségünk óriási. Köszönöm, hogy közös ünneplésünkkel méltó módon együtt emlékezhetünk állami létünkről és szent királyunk világképe szerint együtt gondolkodhatunk a továbblépés lehetőségéről: "Küldd el, uram, a bölcsességet a te nagyvoltodnak székétől, hogy velem légyen és velem munkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves nálad minden időben.? (István király intelmei, 9. rész ? részlet, ford. Kurcz Ágnes)

 

Ahhoz, hogy ez így legyen, kívánok mindannyiunknak erőt és egészséget!

 

Erdős Norbert

a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott 

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató