Lakossági felhívás

Felhívom Kétegyháza Nagyközség lakosságának figyelmét, hogy az általuk lakott ingatlan és az ingatlan előtti közterület folyamatos rendben- és tisztántartásáról, a zöldterületek kaszálásáról, fűnyírásáról, gyomtalanításáról gondoskodni kötelesek.

Az elmúlt időszakban számos bejelentés érkezett az Önkormányzathoz:

 

  • ingatlanok előtt ápolatlan, gazos közterületekről,
  • ingatlanok előtt, vagy azok udvarán parlagfű és egyéb allergén gyomnövények elterjedéséről,
  • ingatlanon belül metszetlen, elburjánzott fás szárú növényekről, melyek ágai a szomszédos ingatlanokra áthajlanak,
  • járdaközlekedést akadályozó kinyúló növények ágairól, gazos járda területről, járdán elhelyezett törmelékekről,
  • ingatlanok előtt elhelyezett törmelékről vagy szemétről,
  • az út szélétől 2 méteren belül elhelyezett építmény, betontömb, egyéb tárgyról, amely a gépjárművek biztonságos közlekedését akadályozza. 

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének a közterületek rendjéről 18/2008. (VII.11.) számú rendelete alapján a közterülettel közvetlenül érintkező ingatlan tulajdonosának kötelessége:

  • a közterület részét képező járda, pázsit és gyepfelület ingatlan előtti teljes felületének folyamatos tisztán tartása, rendbetétele az út szegélyéig vagy széléig, az ott keletkezett hulladék elszállítása.
  • az ingatlana előtt elhúzódó járdát napi rendszerességgel, a járda mellett elhúzódó útterületet a szükséghez mérten megtisztítani. E rendelkezést kell alkalmazni a beépítetlen ingatlanok tekintetében is.
  • az ingatlan előtt elhúzódó füves területet az évszaknak megfelelő gyakorisággal rendben tartani (kaszálni, gyomtalanítani, gereblyézni, stb.), a vízelvezető árkot, átereszt tisztántartani a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagokat eltávolítani.

A felhívásban és az önkormányzati rendeletben foglaltak betartását az Önkormányzat folyamatosan ellenőrizni fogja. A látványosan elhanyagolt és gondozatlan területek használóira közigazgatási bírság szabható ki. A bírságok kiszabása nem célunk, a rendezett településkép kialakítása és fenntartása viszont közös érdekünk.

Szíves együttműködésüket köszönjük.

  1. Bálint Anna

      jegyző

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató