TÁJÉKOZTATÁS a családi fogyasztói közösségek kedvezményével kapcsolatban

Tájékoztatjuk Kétegyháza Nagyközség lakosságát, hogy a kormány 345/2022. (IX.9.) számú rendelete alapján a családi fogyasztói közösségek a földgáz vételezéséhez kedvezményt vehetnek igénybe, amennyiben nem társasházi (lakásszövetkezeti) ingatlanban több önálló lakás van.

 

A kedvezmény igénybevételéhez a jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány szükséges, amelyet az egyetemes szolgáltató részére kell megküldeni.

A kedvezményt a hatósági bizonyítvány benyújtását követő hónaptól alkalmazza a szolgáltató.

Hatósági bizonyítvány iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalban átvehető.

Felhívjuk az érintett lakosokat, hogy a jegyző a hatósági bizonyítvánnyal nem több generáció együttélését jogosult és köteles leigazolni, hanem annak tényét, hogy az ingatlanban ténylegesen mennyi (kettő, három vagy négy) önálló lakás van.

A lakás fogalmát a jogszabály az alábbiak szerint határozza meg:

A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé  a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását, a főzést, mosogatást és az étkezést, a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

A lakás rendeltetési egységek tényleges számát helyszíni szemle során ellenőrizni fogjuk.

                                                                                                          jegyző

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató