Felhívás

Tisztelt Kétegyházi Lakosok!

Az önkormányzat rendelete alapján avart és kerti hulladékot az alábbiak szerint lehet égetni.

Kizárólag az adott telken és a vele közvetlenül érintkező, a telek tulajdonosa (kezelője, használója) által kötelezően karbantartott közterületen keletkező avar, kerti hulladék semmisíthető meg nyílt téri égetéssel.

Lábon álló növényzet vagy tarló égetése tilos.

A kerti avart és hulladékot nyílt téren az március 1. és november 30. között, hétfőn és pénteken, 9-19.00 óra időszakban lehet égetni, kivételt képez ez alól a hatóság által elrendelt tűzgyújtási tilalommal érintett időszak és kivételt képeznek a munkaszüneti és ünnepnapok.

 

Az égetést kialakított, a tűz tovább terjedését megakadályozó tűzrakó helyen, szélcsendes időszakban lehet végezni.

Közterületen tüzet gyújtani vagy kerti hulladékot, avart égetni tilos.

A kellően száraz avar vagy kerti hulladék égetéséhez a gyulladást, égést gyorsító anyagot használni tilos.

Az égetés teljes időtartama alatt a tűz eloltására, megfékezésére alkalmas és elegendő eszközt, anyagot készenlétben kell tartani, veszélyes mértékű tűz esetén az oltást haladéktalanul el kell kezdeni.

A tüzet őrizetlenül hagyni, az égetés végén, annak helyszínén parazsat, izzó, forró hamut hátra hagyni tilos.

Kérjük a szabályok maradéktalan betartását!

Polgármesteri Hivatal

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató