Táncsics Mihály Művelődési Ház átalakítása, felújítása Kétegyházán

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata, mint kedvezményezett (5741 Kétegyháza, Fő tér 9.) 2008. augusztus 15.-én sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu), által kiírt Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3) pályázati felhívásra ?Táncsics Mihály Művelődési Ház átalakítása, felújítása Kétegyházán? címen melyhez kapcsolódóan berendezési tárgyak és eszközök beszerzése is szükséges.

A projekt összköltsége: 49.768.500 Ft, a támogatás mértéke 90 %, amely 44.791.650 Ft. A projekt megvalósítás tervezett kezdete 2009. augusztus 24., tervezett befejezése 2009. december 31. A pályázat közreműködő szervezete a Regionális Operatív Program Irányító Hatósága (www.nfu.hu/rop_ih) képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Szegedi Területi Iroda (6722 Szeged Gogol u.3.,www.vati.hu).

A projekt célja , hogy a településen legyen egy olyan művelődési, önszerveződési tér, ahol a megszokott formákon túl helye van a civil társadalom alakulóban lévő, vagy már megalakult közösségeinek és olyan bázissá fejleszthető, hogy tevékenységével hatni tudjon környezete tágabb és szűkebb körére. Alapfeladatnak tekintjük az intézmény megnyitását a település minden korcsoportja és rétege előtt. A kulturális fejlesztés első lépése az épület felújítása és kisebb átalakítása a mai kor igényeinek.

Célunk továbbá a lakosság komplex kiszolgálása és életminőségének javítása egy integrált közösségi és szolgáltató tér kialakításával, melyben a település lakossága számára a mindennapi élethez alapvetően szükséges szolgáltatások - közigazgatási, humán, közösségi és üzleti - egy szolgáltatásaiban kibővült faluközpontban koncentráltan, jó színvonalon elérhetőek legyenek. A köz- és vállalkozói, civil szféra együttműködésének erősítése révén a meglévő szolgáltatások színvonalának emelése és új szolgáltatások bevezetése, új, tartós munkahelyek létrehozása. A lakosság számára nyújtott - kínálatban és minőségben megfelelő, mindenki számára könnyen, folyamatosan elérhető - szolgáltatások által a település népességmegtartó erejének növelése a helyben létrehozott tudás által generált új fejlődési pályára állítása. A vállalkozások piacon maradása, fejlődése, a civil társadalom megerősödése és a helyben foglalkoztatottak számának növekedése.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kalcsó Istvánné polgármester

A pályázathoz tartozó dokumentumok
Ajánlattételi dokumentáció
Nyertes pályázat
Nyertes pályázat (hiánypótlás)
Eredményhirdetés
Vállalkozási szerződés

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató