Többletforrást kaptak megyei pályázatok

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázói némely támogatott és már szerződéssel rendelkező projekt kivitelezése közben szembesültek azzal, hogy egyes pályázatok az eredetileg tervezett ? és megítélt - költségkeretből nem valósíthatók meg, a hiányzó összeget pedig önerővel nem tudják pótolni. Költségnövekményi problémájukkal megkeresték a Békés Megyei Önkormányzatot, melyet továbbítottunk az Irányító Hatóságnak (IH). Az Irányító Hatóság vezetője ? a többlettámogatási igények hatékony kezelése érdekében ? felkérte a területi szereplőt (Békés Megyei Önkormányzat) és a közreműködő szervezetet (Magyar Államkincstár), hogy vegye fel a kapcsolatot a projektgazdákkal, és közösen vizsgálják meg a költségnövekménnyel érintett projekteket. Az IH vezetője külön utasításban meghatározta a feladat végrehajtásának szakmai feltételeit. Ennek alapján az Irányító Hatóság a területi kiválasztási eljárásban kiválasztott projekt műszaki-szakmai tartalom csökkentését a támogatás arányos csökkentése nélkül jóváhagyja, amennyiben arra a projekt céljának és indikátorvállalásainak megvalósításához elengedhetetlen tevékenység költségnövekedésének fedezete érdekében kerül sor.

 

A kedvezményezett az egyeztetést és a vizsgálatot követően a projekt tartalmát ésszerűsítve a Magyar Államkincstárhoz benyújthatta költségnövekményi igényét. A költségnövekmények eljárási szabályait a 17/2017. (II.1) Kormányrendelet tartalmazza, mely szerint, amennyiben a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően merült fel költségnövekmény, és az nem éri el a projekt eredeti támogatási összegének a 15%-át, az integrált területi program forráskerete terhére kapnak többletköltséget. Amennyiben a költségnövekmény 15 és 30% között van, akkor igazságügyi szakértő kirendelése szükséges, melyről az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik. Ha a költségnövekmény mértéke elérné a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 30%-át, a költségnövekmény nem támogatható.

2018. 11. 27-én megjelent a Magyar Közlönyben a Békés megyét érintő költségnövekményi kormánydöntés. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, Zalai Mihály támogató hozzájárulási nyilatkozata mellett többletforrást kaphatnak az alábbi megyei projektek:

TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009 azonosító számú ?Gólyahír bölcsőde építése Dévaványán?

TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00013 azonosító számú ?Szociális étkeztetéshez kapcsolódó konyha fejlesztése Hunyán?

TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 azonosító számú ?Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán?

TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00036 azonosító számú ?Óvodai ellátás fejlesztése a hátrányok leküzdése érdekében Nagykamaráson?

TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00012 azonosító számú ?Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön?

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató