Meghívó küldöttgyűlésre

A Körösi Vízgazdálkodási Társulat Intézőbizottsága (Gyula, Munkácsy M. u. 19) értesíti tagjait, hogy éves rendes küldöttgyűlését  2016. május 26-án délelőtt 10 órakor tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Helye: Garzon Szálló Békéscsaba (Ifjúsági tábor) 

 

Tervezett napirendi pontok: 

  1. Az Intéző Bizottság beszámolója a 2015. évi tevékenységéről.

Ea.: Szitó Imre  IB elnök 

  1. Beszámoló a társulat 2015. évi gazdasági tevékenységéről. 

Ea.: Juhászné Mári Anikó igazgató-főmérnök 

  1. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2015. évben végzett tevékenységéről.

Ea.: Lempert László FB elnök 

  1. Könyvvizsgáló jelentése a 2015. évi üzleti évről készített beszámolóról.

Ea.: Csík Istvánné könyvvizsgáló 

5.  A 2016. évi tevékenységi és üzleti terv ismertetése.

Ea.: Juhászné Mári Anikó igazgató-főmérnök 

6.   A társulat közfeladat ellátásához kizárólagosan önkéntes tagi befizetés lehetőségének          

      előterjesztése.

      Ea.: Juhászné Mári Anikó igazgató-főmérnök

7.  Javaslat a Körösi Vízgazdálkodási Társulat alapszabályának módosítására

     a 2009. évi CXLIV. törvény alapján

     Ea.: Dr. Kliszek Antal ügyvéd

8.  Javaslat a könyvvizsgáló megválasztására,  díjazásának megállapítására

     Ea.: Juhászné Mári Anikó igazgató-főmérnök

9.   Egyebek  

Esetleges határozatképtelenség esetén a meghirdetett napirendi pontok változatlanul hagyása mellett, azonos helyen második küldöttgyűlést hívok össze, melynek időpontja 2016. május 26. de. 1030 óra, mely a megjelent küldöttek számára és az általuk képviselt terület nagyságára való tekintet nélkül határozatképes.

Tisztelettel: Szitó Imre